Japan 5

Het artikel van Masayuki Takayama prikkelt om de welles-nietes discussie weer opnieuw te beginnen. Voorts betreur ik dat hij niet beter geïnformeerd is over verscheidene zaken.

Dat er nog steeds problemen zijn in de betrekkingen tussen Japan en Nederland, komt doordat Japan nog altijd de indruk wekt geen afstand gedaan te hebben van zijn oorlogsverleden en `de vermoorde onschuld speelt', in tegenstelling tot Duitsland dat zich duidelijk heeft gedistantieerd van het nazi-dom.

Ik vind het prima dat Masayuki Takayama zijn hart gelucht heeft in een Nederlandse krant. Immers, het onderdrukken van gevoelens is geen goede zaak. Toch is het zinloos elkaar steeds weer te bestoken met gruweldaden uit de Tweede Wereldoorlog. Net zo min is het zinvol om over Nederland te spreken van `een slecht land, slechte mensen'.

Dat roept alleen maar reacties op van `Japan slecht land, slechte mensen' . De `kleine opening die in de muur van onbegrip' is ontstaan, dreigt hierdoor weer te worden dichtgemetseld en daar is Japan noch Nederland bij gebaat.