Japan 1

Met intense walging heb ik het artikel `Japan heeft niet alléén fouten gemaakt' van de hand van Masayuki Takayama gelezen (NRC Handelsblad, 8 maart).

Deze kennelijke exponent van de Japanse geschiedvervalsing (zie onder meer lesmateriaal op scholen) en huichelarij (het sinds enige jaren naar voren geschoven beeld dat Japan de oorlog zou zijn begonnen om Azië onder het koloniale juk uit te halen) schroomt niet daar nog eens tendentieuze verzinsels aan toe te voegen. En dan ook nog een beetje zielig doen over slachtoffers van Japanse zijde – dat hebben ze met hun agressieve expansiedrift toch over zichzelf afgeroepen.

En de vlegelachtigheid om het oorlogsmisdadig optreden van de Jappen te relativeren tegenover de vermeende misstappen van de Nederlanders ten opzichte van het Indonesische volk. Daarentegen zou het Japanse koloniale bewind in Korea en Taiwan eigenlijk als zegenrijk bestempeld kunnen worden. En nog wordt de nagedachtenis aan overleden notoire oorlogsmisdadigers sekte-achtig gekoesterd als waren ze helden van de natie.

Het gedrag van premier Kok past `perfect' in dat plaatje: na de niet-openlijke halfzachte spijtbetuiging van de Japanse premier heeft hij kruiperig aangegeven dat hij bereid was z'n excuses voor het voormalige Nederlandse koloniale bewind aan Indonesië aan te bieden.