Excuses (3)

De reactie van Elsbeth Etty (Z 11 maart) op de pauselijke schuldbekentenis van zondag 12 maart beantwoordt waarschijnlijk nauwkeurig aan wat er in het Vaticaan mee wordt beoogd: ontferming. Het is een grote p.r.-operatie, die best eens de voorbode zou kunnen zijn van een officiële feilbaarheidsverklaring van de paus (ex cathedra). Overigens: wat kardinaal Ratzingel bedoelde was eigenlijk dat de roomskatholieke kerk geen reden zou hebben voor desze schuldbekentenis als zij niet inderdaad ware kerk was.

    • Ben Hoffschulte Teuven