EU schiet clubs te hulp

De Europese Unie werkt aan een plan om in de toekomst de gevolgen van het Bosman-arrest in het internationale voetbal te beperken. Daartoe zou de EU voetbal een aparte status moeten geven, die een economische uitzonderingspositie oplevert. Sinds het geruchtmakende arrest in 1995 is de kloof tussen de kapitaalkrachtige en de minder draagkrachtige clubs snel groter geworden.

De rechtbank bepaalde destijds dat spelers aan het einde van een contract transfervrij mogen vertrekken en maakte tevens een einde aan de beperking van het aantal buitenlanders. De wereldbond FIFA, de Europese bond UEFA en drie EU-ministers bespraken gisteren in Lissabon de mogelijkheden om het aantal buitenlanders in een team voortaan weer tot maximaal zes te beperken.

Secretaris-generaal Gerhard Aigner van de UEFA wees erop dat de huidige EU-regels zijn opgesteld om economische, en niet om sportieve redenen. De EU heeft een werkgroep opgericht die binnen twee maanden met voorstellen moet komen. (Reuters)