Bank eist uitleg van bestuurslid

De raad van commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zal haar bestuurslid ir. P.O. Vermeulen ter verantwoording roepen over diens omstreden declaraties in de tijd dat hij wehouder was van Rotterdam.

Dit heeft prof. H. Priemus, lid van de raad van commissarissen van de BNG, gisteravond desgevraagd meegedeeld. ,,BNG is een onberispelijke club'', aldus Priemus. ,,Ze heeft een triple-A-status. De bank kan zich geen smet op haar blazoen permitteren.'' BNG is een van de grootste banken van Nederland met in 1998 een balanstotaal van 124 miljard gulden. De aandelen zijn in handen van rijk, provincies en gemeenten.

In het gisteren gepubliceerde onderzoek naar de declaraties van Rotterdamse oud-bestuurders in de periode 1986-1999 staat dat Vermeulen (wethouder van 1978 tot 1994) met een groot aantal buitenlandse reizen voor meer dan 75.000 gulden kosten heeft gemaakt, zonder dat de functionaliteit hiervan kon worden vastgesteld. Voor een deel mankeert het bovendien aan voorgeschreven schriftelijke verantwoording. Ook ruilde Vermeulen een businessclass-ticket om voor twee economy-tickets, hetgeen de belastingdienst voor ambtenaren ,,fraudeleus handelen'' noemt, aldus het rapport. Bij enkele reizen nam Vermeulen zijn echtgenote op kosten van de gemeente mee.

,,Dit is een ernstige zaak'', aldus Priemus. ,,Als niemand dit op de agenda zet voor de komende reguliere vergadering van de raad van commissarissen aanstaande vrijdag dan zal ik dat doen.'' Priemus gaat er overigens vanuit dat het ook zonder zijn interventie aan de orde komt. Hij wil dat Vermeulen wordt gehoord over de bevindingen van de commissie en zegt dat de commissarissen daarna een oordeel zullen vellen over de toekomst van bestuurslid Vermeulen.

Priemus heeft niet eerder meegemaakt dat de raad van commissarissen van de BNG een bestuurslid ter verantwoording riep over ,,dit soort zaken van meer persoonlijke aard''. De voorzitter van de raad van bestuur van de BNG, drs. P.P. van Besouw, wilde gisteren niet reageren op de bevindingen van de Rotterdamse raadscommissie. De advocaat van Vermeulen, mr. W.G. van Hassel, weigerde elk commentaar.