Tweede Kamer bepleit afschaffen wegenbelasting

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de wegenbelasting de komende jaren wordt verlaagd en op termijn verdwijnt. De fracties van CDA, VVD en D66 hebben minister Zalm (Financiën) gevraagd met een voorstel daartoe te komen.

Dat bleek gisteren bij een debat in de Tweede Kamer over de liberalisering van de benzinemarkt. In 1999 werd ruim 4,3 miljard gulden aan wegenbelasting betaald.

De drie fracties willen dat Zalm zich houdt aan het regeerakkoord. Daarin staat dat het bezit van de auto niet duurder mag worden, maar dat het gebruik wel zwaarder kan worden belast, om zo het autogebruik tegen te gaan.

Tot nu toe was de minister niet met concrete voorstellen voor deze zogenoemde variabilisatie gekomen, maar onder druk van de Tweede Kamer zegde Zalm gisteren toe de hogere gebruiksvergoeding die de pomphouders moeten gaan betalen aan de staat, te zullen teruggeven aan de automobilisten. Het gaat hier overigens om een betrekkelijk gering bedrag, ongeveer 30 miljoen gulden.

Het CDA wil in tien jaar tijd de wegenbelasting afschaffen. Door de veilingopbrengst van nieuwe locaties van benzinepompen te gebruiken om de wegenbelasting te verlagen, kan al komend jaar ,,een fikse stap gemaakt worden'', aldus het Kamerlid Leers (CDA). Hij wil in de volgende kabinetsperiode een halvering van de wegenbelasting doorgevoerd zien.

Het Kamerlid Van Walsem (D66) meent dat de overheid de komende paar jaar actief de accijnzen en de belasting op benzine zou kunnen verhogen. Met de opbrengst daarvan zou de wegenbelasting in zes jaar tijd volledig kunnen worden afgeschaft. ,,Wachten op de opbrengsten van de veilingen duurt te lang, dat begint pas goed binnen te lopen over een jaar of vijftien'', aldus Van Walsem.

Op last van de overheid moeten pompstations de komende 22 jaar van eigenaar wisselen. Dit zou de onderlinge concurrentie tussen de oliemaatschappijen moeten bevorderen. De opbrengst van de eerste veiling gaat nog naar de huidige eigenaar, de daaropvolgende naar de staat. Ook dat geld zou ingezet moeten worden om de wegenbelasting te verlagen, aldus de fracties van VVD, D66 en CDA.

Met name de VVD'er Hofstra vreest dat de concurrentiestrijd over de locaties van benzinepompen langs de snelwegen de automobilist geld gaat kosten, omdat de oliemaatschappijen extra kosten maken en die zullen doorberekenen in hun prijzen.

Minister Zalm houdt echter vol dat de toenemende concurrentie hoe dan ook tot lagere prijzen aan de pomp zal leiden. Hij verwees naar de situatie op de markt voor mobiele telefoons. Ook daar moesten de aanbieders eerst bij opbod frequenties verwerven om marktaandeel te krijgen, en toch zijn de prijzen voor mobiel bellen alleen maar afgenomen, aldus Zalm.