Ruime interpretatie van begrip rechtmatigheid

De begrippen rechtmatigheid, doelmatigheid en functionaliteit van uitgaven zijn getoetst in het onderzoek naar de declaraties van Peper en 23 (oud-)wethouders. Diverse malen is vastgesteld dat declaraties hoogst vermoedelijk onrechtmatig waren. De commissie heeft een eigen definitie van rechtmatigheid in haar rapport opgenomen.

Die gaat niet uit van een strikte interpretatie van het begrip. Die strikte interpretatie luidt dat, als niet is voldaan aan regels, er formeel onrechtmatig is gehandeld. ,,Er hebben zich echter ook omstandigheden voorgedaan, die rechtvaardigen eerder van twijfel of ernstige twijfel over rechtmatigheid (inclusief de vereiste functionaliteit) te spreken. Het is van belang hierbij op te merken dat de Commissie het begrip `niet rechtmatig' of `onrechtmatig' niet heeft gebruikt in het verlengde van een onrechtmatige daad, waarbij uitdrukkelijk een wetsovertreding is geconstateerd'', aldus het rapport.

De Rotterdamse onderzoekscommissie hanteert vervolgens vier soorten overtredingen:

1. Slordigheid. Dat is vastgesteld als pas achteraf de functionaliteit van een uitgave verantwoord kon worden.

2. Onzorgvuldigheid. Dat is vastgesteld als ook achteraf de functionaliteit niet kan worden aangegeven.

3. Verwijtbaar gedrag. Dan is twijfel gerezen over een correcte (financiële) afhandeling; dit verwijt treft Peper veelvuldig inzake zijn buitenlandse reizen.

4. Verwijtbaar gedrag bij uitgaven. Dit wordt vastgesteld als uitgaven grotendeels om privé-doeleinden zijn gedaan. ,,Deze uitgaven dienen immers niet ten laste van de gemeente te komen. Voorzover dat toch is gebeurd, is er sprake van ernstige twijfel over de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid.''

Ook dit oordeel is veelvuldig op buitenlandse reizen van de toenmalige burgemeester Peper toepasselijk verklaard door het accountantsbureau KPMG.