Pas verschenen

Catullus: Laat ons leven en minnen. Vert. en samenst. Jan Kal,

Bert Bakker, 72 blz. ƒ15,30

Alle dertig Lesbia-gedichten, waarbij voor deze uitgave het ritme van de Latijnse versvormen volledig is nagevolgd.

Robert Graves: Griekse mythen. Vert. Paul Syrier, Kees Helsloot en Leo Huisman, De Haan, 734 blz. ƒ39,95

Herdruk van dit in 1955 door de schrijver van I Claudius (1895-1985) gepubliceerde overzicht. Met uitvoerige verwijzingen naar klassieke bronnen en een uitgebreide toelichting bij ieder verhaal.

Ted Hughes: Vertellingen naar Ovidius. Vert. Peter Nijmeijer, Meulenhoff, 255 blz. ƒ45,-

Voormalig Poet Laureate Ted Hughes (1930-1998) herdichtte 24 episoden uit Ovidius' Metamorfosen, waarbij de nadruk ligt op de hartverscheurende passie tussen mannen en vrouwen.

Spiegel van de Griekse poëzie.

Van Oudheid tot heden.

Meulenhoff, 421 blz. ƒ45,-

Nieuwe verbeterde druk van deze bloemlezing, waarin samenstellers Hans Warren en Mario Molegraaf 452 Griekse gedichten opnamen. Zij kozen veelal voor recente (soms zelfs geheel nieuwe) vertalingen, maar lieten een enkele keer het literair-historisch belang prevaleren. Bij de moderne dichtkunst ligt de nadruk op Seferis, Ritsos en Elytis.

`Wat ontsprong aan hun verwondering en stralend de millennia doorscheen': Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.

UB Leiden & Het Ned. Klassiek Verbond, 87 blz. ƒ25,-

Uitgave behorend bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek over de invloed van de klassieke oudheid op het werk van Ida Gerhardt. In de bundel zijn korte essays en vergelijkende teksten opgenomen. Verschillende auteurs lichten elk vanuit hun eigen achtergrond het klassieke element in een gedicht toe. De tentoonstelling wordt op 14 april afgesloten met een programma waarin onder meer Marjoleine de Vos, Willem Jan Otten en F. Berkelmans het over facetten in Gerhardts werk zullen hebben.

Klaus Held: Trefpunt Plato. Vert. Tinke Davids.

Filosofische reisgids door de antieke wereld, met als uitgangspunt het gedachtengoed van Plato.

Plato, Vergilius, Ovidius e.a.: Oud geluk. Aforismen, dialogen en filosofische beschouwingen over het geluk.

Euripides, Ovidius, Tacitus e.a.: Fatale Vrouwen. Bloemlezing over vrouwen in de oudheid.

Vergilius: De zwerftocht van Aeneas. Vert. Piet Schrijvers. De zes beroemdste boeken van de Aeneis, te weten boek 1 (landing Carthago), 2 (Troje), 4 (Dido), 6 (tocht naar de onderwereld), 8 (landing op plaats van het toekomstige Rome) en 12 (duel tussen Aeneas en Turnus). Selectie ongewijzigd overgenomen uit de integrale vertaling die in 1996 bij de Historische Uitgeverij verscheen.

Eric M. Moorman en Wilfried Uitterhoeve: Van Achilleus tot Zeus. Een alfabetisch overzicht van de mythologie in de beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. Dubbelpocket.

Herdrukken in Rainbow Pocket, ƒ16,- per stuk, dubbelpocket ƒ20,-

Lévi Weemoedt: Ken uw klassieken! Contact, 126 blz. ƒ14,90

Nieuwe, vermeerderde druk waarin Weemoedt de klassieken in een nieuw licht zet.

Patrick De Rynck en Mark Pieters (samenst.): Van alfa tot omega. Een klassiek ABC. Athenaeum–Polak & Van Gennep, 295 blz. ƒ35,-

Tantaluskwelling, argusogen, het Gulden Vlies, de hoorn des overvloeds. De oorspronkelijke verhalen achter honderdvierenzeventig alfabetisch geordende lemma's uit de Griekse en Romeinse literatuur.

De samenstellers kozen voor opname van zoveel mogelijk veschillende auteurs en genres, al ligt de nadruk op beroemde schrijvers als Homerus, Herodotus, Plato, Caesar, Vergilius, Ovidius en Livius.

M.A. Wes: Diva Cleopatra. Voltaire, 256 blz. ƒ29,90

Hoogleraar oude geschiedenis aan de RU Groningen, M.A. Wes, bekeek alle verhalen die over Cleopatra in de Oudheid de ronde deden op hun waarheidsgehalte. De meeste zijn ontleend aan twee Griekse auteurs: Plutarchus en Cassius Dio. Met verbindende tekst en uitleg.

Joseph Kaster: Poort naar de klassieken. Vert.Ivo Gay,

De Prom, 206 blz. ƒ12,95

Chronologische encyclopedie met meer dan vijftienhonderd namen en begrippen uit de mythologie. Naast de Grieks-Romeinse mythologie ook aandacht voor de Egyptische, Keltische, Hebreeuwse en Noorse religies.

Andrew Dalby & Sally Grainger: De keuken van Odysseus. Vert. Corrie van den Berg, Anthos, 160 blz.

ƒ25,-, na 1 juni ƒ39,90

Haai met moerbeisaus, Patina Apiciana of gekruide wijn (conditum) en 47 andere authentieke recepten verzameld in het eerste kookboek van de klassieke mediterrane keuken.

Quintilianus: De opleiding tot redenaar. Vert. Piet Gerbrandy, Historische Uitgeverij, 59 blz. ƒ25,-

Na 2000 jaar nog altijd hét handboek voor de welsprekendheid.