Overijssel schaart zich ook achter mestakkoord

De aanpak van het mestprobleem begint op korte termijn. Vandaag verschijnt een regeling in de Staatscourant, waardoor alle veehouders in Nederland zich kunnen aanmelden voor opkoop van hun vee. Veehouders in Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg kunnen bovendien hun stal te koop aanbieden; waarschijnlijk wordt dit ook in Overijssel mogelijk.

Minister Brinkhorst (Landbouw), de provincies en gezamenlijke gemeenten zijn het hier woensdagavond over eens geworden in Nijmegen. De doorbraak is bereikt, omdat de vijf provincies bereid zijn 1120 miljoen gulden voor te schieten om stallen op te kopen. Dit geld hopen ze later terug te verdienen door 6500 extra woningen te bouwen op de plek van de stal of aan de rand van dorpen. Brinkhorst toonde zich verheugd over het resultaat. ,,Individuele boeren kunnen nu de afweging maken of ze hun bedrijf of een tak van hun bedrijf beëindigen'', aldus Brinkhorst. Verwacht wordt dat vooral varkenshouders en in mindere mate ook kippenhouders zich zullen aanmelden voor de regeling. Deze sectoren hebben de meeste moeite met de mestnormen. Bovendien zijn de verdiensten niet geweldig. De boeren kunnen zich tussen 22 maart en 20 april aanmelden bij bureau Laser van het ministerie van Landbouw.