Opstelten looft werk commissie

Het rapport van de Rotterdamse raadscommissie die de bestuursuitgaven in de periode 1986-1998 heeft onderzocht, is ,,met de grootst mogelijke en haalbare zorgvuldigheid tot stand gekomen''.

Dit zei de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten vanochtend na het in ontvangst nemen van het rapport.

,,De commissie heeft een zorgvuldig en genuanceerd en waar nodig niet minder ernstig oordeel geveld'', aldus Opstelten die daaraan toevoegde dat het rapport ,,nog de nodige tegenwind en discussie'' zal genereren. Opstelten was opmerkelijk positief over de werkwijze van de commissie, onder voorzitterschap van D66-fractieleider M. van Ravesteijn. ,,U heeft uw werk moeten verrichten onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. De aard, de omvang, de complexiteit van het onderzoek, de reputaties van personen die betrokken zijn, de niet aflatende mediadruk en de vele voortijdige reacties hebben hieraan bijgedragen. Vasthoudend, vastberaden, doortastend en onverstoorbaar heeft u doorgewerkt en daarvoor wil ik u complimenteren'', aldus Opstelten.

De Rotterdamse PvdA-fractie constateert dat de bestuursuitgaven ,,over het algemeen rechtmatig, functioneel en doelmatig zijn geweest''. Maar de PvdA constateert ,,met verslagenheid'' dat bij een aantal uitgaven grote twijfels blijven bestaan over de rechtmatigheid. De PvdA neemt in de verklaring vervolgens afstand van Peper.

Fractieleider L. Bolsius van de CDA-gemeenteraadsfractie acht het positief dat de COR vaststelt dat in Rotterdam ,,duidelijk geen aparte declaratiecultuur zonder regels'' bestond. De regels moeten nog zorgvuldiger worden nageleefd en de controle zal nog groter moeten zijn, aldus Bolsius.

D. Marapin van D66 constateert dat ,,het mysterie dat in het Rotterdamse stadhuis maar lukraak zou worden gedeclareerd, is ontrafeld: dat is niet het geval''. Aan de andere kant hebben enkelen ruimhartig gedeclareerd en gebruik gemaakt van gemeentelijke faciliteiten.

De SP hoopt dat ex-leden van colleges van B en W kosten die `onomstotelijk privé' zijn, terugbetalen. De SP vindt dat de gemeente eventueel via de rechter kosten moet terugvorderen.