`Op z'n minst onzorgvuldig'

Advocaat Mentink van oud-burgemeester Peper is ontevreden over het rapport.

De advocaat van oud-burgemeester Peper, J. Mentink, kreeg vanochtend het COR-rapport onder ogen. Tevreden is hij allerminst. Echter, niet hij maar Rotterdam moet naar de rechter stappen, vindt hij. Zelf vraagt hij de Raad voor de Journalistiek een oordeel over `twee Rotterdamse kranten' die de afgelopen vijf maanden `ongefundeerd met modder hebben gegooid'.

Wat vindt u van het rapport?

,,Allereerst dit. Mij stoort geweldig dat een toezegging niet is nagekomen om het rapport van PriceWaterhouseCoopers (het accountantskantoor dat Peper in de arm had genomen, red.) integraal toe te voegen aan het rapport van de COR. Daardoor is nu niet te lezen dat PWC, een gerenommeerd accountantskantoor, niet aan de integriteit van Peper twijfelt. `Op grond van de door PWC uitgevoerde werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij aan de integriteit van de heer Peper moeten twijfelen', schrijft PWC. Dat is nogal wat. Maar dat vind ik nergens terug in het COR-rapport. Dat is op z'n minst onzorvuldig. Men had het toegezegd. Wij gaan ons PWC-rapport verspreiden.''

Wat vindt u van de constatering van KPMG dat Peper privé-uitgaven op de gemeente heeft afgewenteld?

,,Het is echt onwaar. Laat ik enkele voorbeelden noemen. Twee dingen die telkens in publiciteit terugkwamen. Het Modehuis Delft. Peper zou er een jurk voor Neelie Kroes hebben gekocht. Die uitgave had inderdaad een privé-karakter. Maar het is ook privé betaald. Dat kunnen we aantonen. ƒ3.730,55 gulden. Overigens niet voor een jurk zoals zo vaak is beweerd, maar voor nieuwe pakken voor de burgemeester die na zijn `ziekte' enorm was afgevallen.

,,En een ander veel aangehaald voorbeeld. Het hardnekkige gerucht, dat ook nu weer in het COR-rapport staat, als zouden op een privé-verjaardagspartij in Wassenaar medewerkers van het stadhuis werkzaam zijn geweest. Ook dat is onzin. Kroes heeft die partij zelf betaald. Ook daar hebben wij de bewijzen voor. En zo kan ik doorgaan voorbeelden noemen die de beweringen in het COR-rapport tegenspreken.

,,Een Delftsblauw bord? Zogenaamd voor mevrouw Kroes betaald uit de gemeentekas? Mevrouw Kroes barst in lachen uit. Ze houdt niet eens van Delftsblauw. Ze wil het zelfs niemand geven. Dat kan iemand wel op een bonnetje hebben geschreven, maar daarmee klopt het nog niet.''

Wat gaat u nu doen?

,,Het COR-rapport geeft aan wat nu onze weg is. Op bladzijde 25 staat dat décharche is verleend aan Peper en de wethouders, en dat die décharche doorbroken kan worden door de rechter. Ik nodig de gemeenteraad van Rotterdam bij deze uit aan dit advies gevolg te geven. Als men op basis van dit KPMG-rapport van mening is dat Peper privé-uitgaven heeft gemaakt op kosten van de gemeente, moet men dat terugvorderen via de rechter. Als men dat niet doet, heeft men kennelijk geen zaak. Ik wil kijken wat raad gaat doen.''

Wat verwacht u?

,,Wij zien dat met gerust hard tegemoet. Als de raad niet naar de rechter stapt zegt dat wat over de kwaliteit van het COR-rapport.''

En verder?

,,Ik stap naar de Raad voor de Journalistiek. Ik wil weten wat de normen zijn. Het Algemeen Dagblad en het Rotterdams Dagblad hebben vijf maanden met modder gegooid, met ongefundeerde aantijgingen. Met een uitspraak kan ik vervolgens eventueel naar de rechter stappen.''

    • Tom-Jan Meeus
    • Geert van Asbeck