Onderwijsbeleid

De analyse van Lotte Eldering over het Nederlandse onderwijsbeleid ten aanzien van Nederlanders van allochtone afkomst, leidt niet logischerwijs tot de conclusie waarmee zij haar betoog afrondt (NRC Handelsblad, 16 maart). Ze schetst veeleer een beeld van een overheid die in eerste instantie de omvang van het probleem van achterstanden heeft onderschat zoals het zich in de loop van de decennia heeft ontwikkeld. Vervolgens wist het Nederlandse kabinet zich met het probleem niet goed raad. Daarbij zullen persoonlijke, al dan niet politieke belangen van de betrokken bewindslieden er mede toe hebben geleid dat zij ingrijpende en dus risicovolle adviezen van deskundigen naast zich neerlegden. Maatschappelijke uitsluiting van allochtone Nederlanders is daar het gevolg van geweest, niet het doel.