Meer gepraat

Oh nee hè! dacht ik toen ik het pleidooi van H.J.A. Hofland (CS 3-3) las. Moet ik nu in het geweer komen? Dat zal toch niet? Laat maar. Geen tijd. Maar na de reactie van Karina van der Meer (CS 10-3) moest ik wel. Ik heb dus een adhesiebetuiging naar Radio 4 gestuurd: ,,Heerlijk dat geoudehoer van niveau op Radio 4!''

Ik wil namelijk wél weten of het bovenste knoopje van Sjostakovitsj' overhemd is gesprongen waardoor hij een koutje opliep, zodat het daags erna gecomponeerde kwartet in F-minor opus 122 wat hees van toonzetting is. Net zo goed als ik nu alles te weten wil komen over de dichter Max de Jong, wil ik tussen de muziek door van alles te weten komen over de historische achtergronden van deze en gene componist(e), omdat ik zelf de tijd niet heb om dat op te zoeken. Maar dat is volgens Hofland en van der Meer een afwijking van me begrijp ik nu.