Kamerfracties: `vertrek terecht'

Oud-burgemeester Peper van Rotterdam is afgelopen maandag terecht teruggetreden als minister van Binnenlandse Zaken. Die conclusie trekken de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer op grond van het Rotterdamse onderzoeksrapport. De PvdA wilde vanmorgen nog niet reageren.

VVD-leider Dijkstal wijst erop dat minister Peper ,,afgelopen maandag zelf de beslissing heeft genomen zijn ontslag aan te bieden, omdat zijn gezag als minister onder vuur lag''. De inhoud van het rapport ,,bevestigt dat de minister hiermee de juiste beslissing heeft genomen'', aldus Dijkstal.

PvdA-fractieleider Melkert onthield zich vanmorgen van een reactie. Volgens zijn woordvoerder wil hij ,,ruim de tijd nemen om het lijvige rapport te bestuderen''.

D66-leider De Graaf zegt ,,geschrokken'' te zijn van ,,het gebrek aan transparantie en verantwoording in de Rotterdamse bestuurscultuur''. Volgens hem is daardoor ,,de integriteit onder druk komen te staat''.

De Hoop Scheffer (CDA) herhaalde zijn opvatting, eerder geuit in de Tweede Kamer, dat minister Peper zich in de Kamer had moeten verantwoorden voor de wijze waarop hij zich de afgelopen maanden heeft opgesteld tegenover het Rotterdamse onderzoek. ,,De feiten uit het rapport staan in schril contrast met de kanonschoten die Peper voortdurend heeft gelost'', aldus De Hoop Scheffer. ,,Peper zou in de Kamer een hele kluif aan zijn verdediging hebben gehad.''

GroenLinks-leider Rosenmöller noemt het vertrek van Peper als minister ,,zeer trecht. Als je privé-uitgaven doet via de gemeentekas en je kunt die uitgaven niet verantwoorden, dan is het ondenkbaar dat je aanblijft als minister die ook nog eens over de integriteit van het openbaar bestuur gaat''.