Kamer verwerpt boren Biesbosch

Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt er niets voor de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) proefboringen onder de Biesbosch naar aardgas toe te staan. De meeste fracties zijn bevreesd voor schade aan het natuurgebied.

Alleen de VVD heeft geen bezwaren tegen eventuele boringen, zo bleek gisteren tijdens een debat met minister Jorritsma (Economische Zaken). ,,Als je dit tegenhoudt, kun je niets meer doen in Nederland'', aldus VVD-woordvoerster H. Voûte, die de tegenstanders van boringen ervan beschuldigde zich vooral door emoties en niet door rationele overwegingen te laten leiden.

Minister Jorritsma heeft de NAM reeds een vergunning voor proefboringen verleend, al moet ze hiervoor in een later stadium nog haar definitieve toestemming verlenen. In januari wees ze een bezwaarschrift van het Overlegorgaan nationaal park de Biesbosch af. Volgens de minister hoeven boringen op zichzelf niet strijdig te zijn met de Habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn van de Europese Commissie.

De minister gaat ervan uit dat, als de NAM zou gaan boren, dat gebeurt op plaatsen ruimschoots buiten het natuurgebied zelf. Door schuin te boren kan echter toch het gas onder de Biesbosch worden bereikt. Volgens Jorritsma staat volstrekt niet vast dat het natuurgebied hieronder zou hebben te lijden. ,,Natuurschade is nog nooit ergens gebleken.''

Sommige woordvoerders, onder wie T. Witteveen (PvdA) en J. Atsma (CDA), verlangden van Jorritsma dat deze de NAM zou verzoeken vrijwillig af te zien van proefboringen onder de Biesbosch. Witteveen, die zich vorig najaar eveneens krachtig verzette tegen plannen van de NAM om onder de Waddenzee naar gas te boren, overweegt een motie in te dienen over de kwestie.

Eerder hadden ook de Provinciale Staten van Noord-Brabant zich tegen proefboringen uitgesproken. Er loopt nog een beroepszaak van het Overlegorgaan tegen de verlening van de vergunning.