Jospin tracht Franse onrust te bezweren

De Franse premier Jospin heeft gisteravond in een televisietoespraak geprobeerd de sociale onrust in het land te bezweren. Hij kondigde grootscheepse belastingverlagingen aan en een verhoging van de budgetten van onderwijs en gezondheidszorg.

Zijn eerste, met spanning afgewachte televisieoptreden sinds september vorig jaar – gegoten in de vorm van een interview – sloot een dag af die in het teken stond van massale demonstraties, stakingen en stiptheidsacties in het hele land. Bijna tweederde deel van het onderwijzend personeel (800.000 personen) staakte en ruim 200.000 leerlingen, ouders en leraren gingen de straat op om meer geld en meer arbeidsplaatsen in het onderwijs af te dwingen. Tegelijkertijd liepen enkele tienduizenden belastingambtenaren te hoop tegen de hervorming van de belastingdienst, die volgens de vakbonden ten koste gaat van duizenden arbeidsplaatsen.

Jospin zei onder de indruk te zijn van de massaliteit van de protesten, maar de voorkeur te geven aan ,,de koorts'' die wordt veroorzaakt door de economische groei (die volgens de laatste schatting uitkomt tussen 3,4 en 3,8 procent), boven ,,de ziekte van de depressie''. ,,Toen wij in 1997 begonnen, was er geen echte hoop meer. Vandaag geldt het tegendeel en zijn er hooggestemde verwachtingen.''

Van de zogeheten ,,meevaller 2000'', een verhoogde belastingopbrengst van ongeveer 16 miljard gulden, gaat de regering-Jospin 13 miljard besteden aan belastingverlagingen. Het doel is het belastingtarief terug te dringen tot het niveau van 1995, toen het 43,7 procent van het Bruto Nationaal Product beliep, tegenover 45,6 procent in 1999. De BTW gaat vanaf april omlaag van 20,6 procent naar 19,6, waarmee Jospin zijn belofte nakomt de helft van de door zijn voorganger Alain Juppé ingevoerde verhoging ongedaan te maken. De maatregel kost 6 miljard gulden per jaar. Aan verlaging van de zogeheten tax d'habitation (woonbelasting) wordt bijna 4 miljard besteed, een maatregel waarvan vooral de laagste inkomens profijt zullen hebben. Ten behoeve van verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting voor inkomens tot 30.000 gulden per jaar wordt eveneens bijna 4 miljard uitgetrokken.

De resterende drie miljard gaat voor de helft op aan leniging van de door de recente stormen en door het ongeluk met de olietanker Erika veroorzaakte nood; 700 miljoen gulden gaat naar de ziekenhuizen en 300 miljoen naar het onderwijs. Voor het onderwijs kondigde Jospin ook een ,,meerjarenplan'' aan, waarin ,,de behoeften, de werkgelegenheid en financiële middelen over een aantal jaren'' onderzocht zullen worden.

Anders dan ,,Europa'' graag ziet, zal de regering-Jospin geen geld vrijmaken ter verlaging van het begrotingstekort, omdat ,,de vruchten van de economische bloei teruggegeven moeten worden aan de Fransen''.