Inrichting Vught niet voor jeugd

Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt niets voor het plan van minister Korthals (Justitie) om jeugdige veroordeelden op te sluiten in de penitentiaire inrichting in Vught.

Dat bleek gisteren tijdens het debat over de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het sluitstuk van een algehele herziening van de regelgeving voor inrichtingen voor vrijheidsstraffen. Eerder behandelde de Kamer de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Penitentiaire beginselenwet.

De minister zit met een cellenoverschot voor volwassen gedetineerden, terwijl hij de komende twee jaar een tekort van bijna honderd cellen verwacht voor jongeren die strafrechtelijk zijn veroordeeld of zeer ernstige opvoedingsproblemen veroorzaken. Vandaar dat hij celcapaciteit voor volwassenen wil omvormen tot geschikte plaatsen voor jeugdigen. De fracties van PvdA, CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer, samen goed voor 85 zetels, hebben ernstige bezwaren tegen dat voornemen, want zij vinden dat jeugdige delinquenten niet in de omgeving van zware criminelen moeten worden gebracht.

CDA-woordvoerder Eurlings: ,,Dan is de kans groot dat zij op de Hogeschool voor de Criminaliteit belanden.'' Het is volgens hem juist de bedoeling deze jongeren weer `op de krukken te krijgen'.

Korthals hamert er echter op dat de jongeren geen enkel contact mogen hebben met de volwassen delinquenten, voor wie bovendien ander personeel beschikbaar is. De bewindsman wil overigens niet alleen jeugdcapaciteit in Vught, maar ook in twee gevangenissen in Groningen en in één in Zeeland. De vleugels voor de jeugdigen zullen er precies eender uit zien als de bestaande jeugdinrichtingen.

Eenzelfde bezwaar heeft een deel van de Kamer echter tegen het onderbrengen van jongeren met ernstige gedragsproblemen, die door de civiele rechter naar een inrichting zijn verwezen bij criminele minderjarigen, die een vonnis van de strafrechter hebben gekregen. De fracties van PvdA, CDA en SGP/GPV vrezen dat deze labiele jongeren zo in de criminaliteit verzeilen, maar Korthals vindt hun problematiek gelijksoortig en voelt niets voor de bouw van verschillende inrichtingen.De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, die nog door oud-minister Sorgdrager is ingediend, regelt de rechtspositie van minderjarigen die in een jeugdinrichting verblijven.