FNV wil zieken klacht laten indienen

De vakcentrale FNV roept werknemers met een beroepsziekte op een klacht in te dienen tegen hun werkgever als die onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Daarmee hoopt de FNV de financiële schade te kunnen verhalen die bij arbeidsongeschikten met een beroepsziekte kan ontstaan als sprake is van inkomensdaling.

Daarvoor richt de vakcentrale samen met twee aangesloten vakbonden een Bureau Beroepsziekten op. Aanleiding daarvoor zijn de ingrepen in de sociale zekerheid. ,,De WAO is in de afgelopen tien jaar verslechterd'', aldus een woordvoerder van de centrale gisteren. Hij verwacht dat schadeclaims zullen leiden tot slepende procedures voordat werknemers met een beroepsziekte die eventueel toegewezen krijgen. (ANP)