Europees geld wordt goed besteed

In een interview met de secretaris-generaal van de Partij van de Europese Socialisten (PES), Ton Beumer (NRC Handelsblad, 11 maart), wordt opnieuw de suggestie gewekt dat Europees geld op grote schaal verkeerd terechtkomt. Inderdaad moet het huidige financieringssysteem voor Europese partijen transparanter; dit ligt geheel in lijn met de openheid die het team van Commissievoorzitter Romano Prodi en het Europees Parlement voorstaan.

Dat uitgerekend de secretaris-generaal van de PES het financieringssysteem kritiseert is opzienbarend. Tijdens de laatste Europese verkiezingen waren het de sociaal-democraten die ongeoorloofd Europees geld naar de campagnekassen van de nationale partijen lieten stromen. Het effect bleef overigens uit: het socialistische bolwerk in het EP stortte in en de christen-democraten werden veruit de grootste.

Aan de ene kant is het socialistische boetekleed een verheugend initiatief. Aan de andere kant is het belang van Europese partijen niet gediend bij een loskoppeling zoals Beumer voorstelt. Hij ziet geen toekomst voor de hechte relatie tussen de overkoepelende Europese partijen en de fracties in het EP. Deze gedachte is alleszins opmerkelijk omdat de Europese partijen bestaan bij de gratie van het EP. Bovendien vormen de Europese partijen een middel om tot verdere integratie te komen.

Nu de Europese integratie zich in verhoogd tempo ontwikkelt, kunnen Europese partijen een essentiële schakel vormen naar de Europese burger. Bovendien hebben partijen, zoals de Europese Volkspartij, al hechte relaties met Oost-Europese zusterpartijen. Met deze samenwerking worden de uitbreidingsplannen van de Europese Unie ondersteund. Het Europese geld naar partijen komt dus de communicatie naar de burger en het uitbreidingsproces ten goede.

Wijnand Marchal is Internationaal Secretaris CDJA.