Dienstreis naar vakantieoord

In de zomer van 1992 maakte oud-burgemeester Peper twee vliegreizen: van Amsterdam naar Jakarta en van Jakarta naar Sydney. Privé of niet?

Meer dan veertig reizen van oud-burgemeester Peper worden in het rapport tot in de kleinst mogelijke details beschreven.

Zoals de reis in de zomervakantie van 1992 naar Indonesië en Australië waar Pepers echtgenote Neelie Kroes op 30 juli moest zijn voor een zakelijke afspraak. (Kroes is commissaris bij het Australische bedrijf Brambles Industries). In de agenda van Peper van dat jaar staat vermeld dat de burgemeester van 1 augustus tot 16 augustus met vakantie is. De gemeente heeft de reis van Peper betaald, zo blijkt uit de gemeenteadministratie die de onderzoekers van KPMG tot op de bodem hebben nagepluisd. Totaal 17.282 gulden.

Het betreft de kosten van twee vliegreizen van de burgemeester. Een retourtje Amsterdam-Jakarta (27 juli-14 augustus) en een retourtje Jakarta-Sydney (28-31 juli). In de administratie treffen de onderzoekers voorts een afrekening van de gemeentelijke creditcard van Peper. Hij blijkt op zijn reis totaal 1.237 gulden te hebben afgeschreven.

Uit de gemeentelijke dossiers duiken de onderzoekers een aantal stukken op die aangeven dat Peper in Sydney een ontmoeting met de vertegenwoordiger van Rotterdam in Australië heeft geregeld. Op 3 juli 1992 schrijft de havenwethouder namelijk een memo aan het Gemeentelijk Havenbedrijf dat de burgemeester het einde van die maand een privé-bezoek brengt aan Australië ,,en dat hij bereid is de nieuwe Rotterdamse Representative aldaar'' te ontmoeten, aldus het COR-rapport. Op 8 juli meldt de bewuste `representative' dat hij gaarne bereid is Peper te ontmoeten en daarvoor van zijn standplaats Melbourne naar Sydney zal reizen (900 km).

Op 14 juli schrijft de directeur externe betrekkingen van de gemeente Rotterdam aan de representative dat Peper met zijn partner ,,een privé-bezoek zal brengen aan Sydney'' en dat hij op 30 juli 's ochtends ,,tijd heeft hem (de representative, red.) te ontmoeten''.

Tot zover de documentatie over Pepers reis naar Australië. Over zijn bezoek aan Indonesië blijkt in de archieven van Rotterdam niet veel meer te vinden dan een voorlopig programma. Direct na aankomst uit Sydney op 31 juli brengt Peper het weekeinde door op Pantara Island - (een vakantieoord in de Baai van Jakarta, red.). Maandag is er 's morgens een afspraak gepland en zijn er na de lunch enkel `courtesy calls', evenals op dinsdagmorgen. Maandagavond is er een diner `among friends' en dinsdagavond een diner met een lokale bestuurder.

Voor de periode die daarop volgt is er een programma geregeld dat niet meer vermeldt dan het reisschema: Jakarta-Bandung-Soerabaja-Bali. En een diner op de avond van 12 augustus met Indonesische relaties.

Peper bestrijdt dat de reis Australië/Indonesië een vakantietrip was. Hij bezocht Autralië op uitnodiging van de Rotterdam Representative. Hij ging naar Jakarta in verband met de ,,zusterstadrelatie'' tussen Rotterdam en Jakarta. En hij bracht het weekeinde op Pantara Island door omdat de gouverneur van Jakarta ,,hem wellicht een weekeindprogramma heeft aangeboden'', aldus het COR-rappport.

Volgens Peper strookt de aantekening in zijn agenda, als zou het hier een vakantiereis betreffen, niet met de ,,feitelijke aanleiding'' van zijn reis. ,,De heer Peper stelt dat er geen sprake is van een privé-reis.''

KPMG heeft in Rotterdam niets gevonden dat er op duidt dat de reis is aangemeld bij het college van B en W. Volgens KPMG is ,,overwegend sprake van een privé-reis, tijdens welke enkele zakelijke besprekingen aan de orde zijn geweest''.