CAO-overleg Philips verloopt moeizaam

Een collectieve loonsverhoging voor alle werknemers blijft een heikel punt in de CAO-onderhandelingen tussen Philips en de bonden. Gisteren kwamen partijen daarover nauwelijks dichter bij elkaar. Het overleg gaat over een week verder. Voor die tijd reageert het elektronicaconcern schriftelijk op een aantal opmerkingen van de vakorganisaties.

Philips wil het beloningssysteem drastisch veranderen. Daarbij spelen persoonlijke capaciteiten en de inzet van de werknemers een belangrijke rol. Wie goed presteert, heeft volgens Philips recht op een bonus die kan variëren van 3 tot 8 procent. De onderneming is ook bereid de salarisschalen te verhogen. De vakbonden vinden dat in de beloningssystematiek, ook op de langere termijn, hoe dan ook ruimte moet blijven voor een collectieve verbetering. De CAO geldt voor ongeveer 38.000 van de 44.000 werknemers bij Philips. (ANP)