AOW: geen extra geld ouderen

Het kabinet wil ouderen niet meer laten meebetalen aan de instandhouding van de AOW dan nu al is gepland. Dat blijkt uit een reactie op het rapport Generatiebewust Beleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR). De WRR pleit hierin voor het fiscaliseren van de AOW, waardoor vooral welgestelde ouderen gaan meebetalen. Maar volgens het kabinet is deze maatregel niet nodig omdat er sinds 1998 een spaarfonds voor de AOW bestaat. Als dat onvoldoende blijkt te zijn, kan de AOW uit de algemene middelen worden betaald, aldus het kabinet. In dat geval zal er al sprake van zijn dat ouderen in geringe mate meebetalen.