World Online 2

De waarde die een abonnee voor een bedrijf als World Online heeft wordt (voorzover ik weet) verklaard uit potentiële reclame-inkomsten, de zogenaamde `handel in oogballen'. Wat hierbij vaak over het hoofd wordt gezien is dat geen enkele abonnee meer van zijn service-provider hoeft te merken dan de staart van zijn of haar e-mailadres. Een service-provider is niet bij machte om zijn abonnees te `dwingen' bepaalde advertenties te zien en het geloof in deze potentiële reclame-inkomsten is gebaseerd op een gebrek aan inzicht in de technologie.

Verder is de `intellectuele waarde' van World Online minimaal: de activiteiten van een service-provider zijn niet van een technologisch bijster geavanceerd karakter. World Online heeft ook geen patenten of unieke kennis in huis om zich te onderscheiden. De te verwachten inkomsten zijn laag (en voorlopig zelfs negatief) wegens de toenemende scepsis van adverteerders en de flinterdunne marges die op het bieden van Internet-toegang zouden kunnen worden gemaakt.

World Online is een bedrijf met een heleboel kosten en verantwoordelijkheden, maar met weinig concrete inkomsten in het vooruitzicht. De verwachte hoge beurswaarde is vrijwel uitsluitend op speculatie en `meeloopgedrag' gebaseerd; dat effect kan zich net zo snel tegen je keren als dat het nu mee lijkt te zitten.