VVD tegen `veel te ruime' medische zorg voor illegalen

De fractie van de VVD in de Tweede Kamer vindt dat illegalen een veel te ruimhartige medische zorg wordt geboden. Dat is strijdig met de Koppelingswet die op 1 juli 1998 van kracht werd en de bedoeling heeft illegalen uit te sluiten van overheidsvoorzieningen, zo stelde woordvoerder Kamp gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg met minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Cohen (Justitie). Onder overheidsvoorzieningen worden bijvoorbeeld bijstand, huursubsidie en studiefinanciering begrepen, maar ook de ziekenfondsverzekering.

De VVD komt met het standpunt dat het begrip `noodzakelijke zorg' krap moet worden uitgelegd, lijnrecht te staan tegenover de coalitiepartners PvdA en D66. Het Kamerlid Dittrich (D66) is voorstander van een royale benadering. Ook Albayrak (PvdA) vindt het onwenselijk dat illegalen voor uitzetting zouden moeten vrezen als ze om medische hulp vragen.

Kamp vindt dat de dokter die een illegaal op zijn spreekuur krijgt, daarvan melding zou moeten maken bij de politie. Dat geldt wat hem betreft niet voor levensreddend medisch handelen, maar eerder in gevallen van illegaal in Nederland verblijvende patiënten die met chronische klachten geregeld naar de dokter gaan.

Het kabinet voelt niets voor die redenering, zo maakte minister Borst meteen duidelijk: ,,De dokter is geen opsporingsambtenaar.'' Ook het Kamerlid Wijn (CDA), gaat het standpunt van Kamp te ver.

Wel deelt Wijn de mening van Kamp dat illegalen een te ruime medische zorg kunnen krijgen, waardoor het gevaar dreigt dat Nederland medisch toerisme gaat aantrekken. Zij vinden beiden dat de huidige Koppelingswet daarom niet ver genoeg gaat. Minister Borst wees die suggestie van de hand en staafde haar gelijk door er op te wijzen dat het speciale potje voor medische hulp aan illegalen bij lange na niet op gaat.

Een Kamermeerderheid onderstreepte gisteren nog eens dat het in eerste instantie altijd aan de arts is om te bepalen of de medische behoefte van de patiënt `noodzakelijk' is. Van noodzakelijke zorg is sprake in gevallen van bijvoorbeeld levensbedreiging, blijvend verlies van essentiële functies, gevaar voor bijvoorbeeld hiv- of tbc-besmetting of bij zwangerschap.