Scholen hoofdstad sturen kinderen weg

Alle basisscholen in Amsterdam-Zuidoost sturen tussen 28 en 30 maart hun leerlingen naar huis als een leerkracht afwezig is. Er zal die dagen geen vervangende leerkracht worden gezocht. De circa dertig scholen willen hiermee de aandacht vestigen op het nijpende lerarentekort in het stadsdeel.

Volgens actiecoördinator S. Hentzepeter, directeur van basisschool De Schakel in Amsterdam-Zuidoost, is het lerarentekort sinds het afgelopen jaar niet meer in de hand te houden. ,,Het is een vicieuze cirkel. Door het hoge verzuim komt er steeds meer druk op collega's te staan, die er ook aan onderdoor gaan.'

Hentzepeter vermoedt dat vele honderden leerlingen tijdens de actieperiode naar huis gestuurd zullen worden. Leerlingen die niet naar huis kunnen, zullen zoveel mogelijk buitenschools opgevangen worden.

Op de meeste basisscholen in Amsterdam-Zuidoost lukt het niet om vervanging te vinden als een leraar afwezig is. ,,Het woord `vervanging' kunnen we maar beter afschaffen', aldus Hentzepeter. ,,Elke dag improviseren we met leraren die andere taken laten liggen.'

Het verzuim onder leraren in Amsterdam-Zuidoost ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde verzuim in het stadsdeel schommelt de laatste tijd rond de dertien procent, landelijk ligt het verzuim op ongeveer tien procent.

Een gevaarlijke ontwikkeling, vindt Hentzepeter, omdat juist in Amsterdam-Zuidoost veel achterstand ingehaald moet worden. ,,We hebben veel achterstandsleerlingen, maar van enige opvang is geen sprake meer', aldus Hentzepeter.

Het actiecomité heeft inmiddels ook andere scholen in Amsterdam aangeschreven om zich bij de actie aan te sluiten. Volgens directeur J. Buddelmeijer van basisschool De Boomgaard in het stadsdeel Bos en Lommer geldt het probleem voor geheel Amsterdam. ,,Het gaat de laatste tijd echt te ver', aldus Buddelmeijer. ,,Vervanging is niet te vinden, meestal staat hier de adjunct-directeur voor de klas.'