Positieve reactie op privaat wegennet

De ANWB heeft met instemming gereageerd op de suggestie een grotere rol in te ruimen voor het bedrijfsleven bij de aanleg en de exploitatie van wegen.

De Raad voor verkeer en waterstaat, een invloedrijk adviesorgaan van minister Netelenbos, bracht gisteren een advies van deze strekking uit, waarbij de raad aantekende dat het bedrijfsleven dan wel in de gelegenheid moest worden gesteld zijn investeringen terug te verdienen. Dat zou kunnen gebeuren via de heffing van (elektronische) tol of door de exploitatie van benzinepompen, kantoren of winkels langs de weg.

,,Dit kan helpen bij het creëren van een mobiliteitsmarkt'', aldus een woordvoerder van de ANWB. Al langere tijd staat de ANWB sympathiek tegenover het idee om de gebruiker te laten betalen voor het gebruik van wegen en andere infrastructuur. ,,Eén ding staat echter recht overeind: uiteindelijk moet altijd de doorslag geven of de consument er beter van wordt.''

De woordvoerder onderstreepte dat er wel wijzigingen zullen moeten worden aangebracht in het huidige `belastinggebouw', wanneer de automobilisten moeten betalen voor het gebruik van de weg. Ook de opstellers van het rapport van de Raad wezen er overigens al op dat de motorrijtuigenbelasting in dat geval drastisch naar beneden zou moeten.

Als het aan de ANWB ligt zal de overheid echter op een aantal terreinen een belangrijke rol behouden. Dit geldt vooral voor de verkeersveiligheid en voor de ruimtelijke ordening, dat wil zeggen de vraag waar een bepaalde weg dient te worden aangelegd.

Een van de projecten waar het bedrijfsleven volgens de ANWB een nuttige rol bij zou kunnen spelen, is de geplande A4 tussen Delft en Rotterdam. Een meerderheid in de Tweede Kamer blijft vooralsnog weigeren hiervoor geld ter beschikking te stellen.

Ook de AVBB, de werkgeversbond van de bouwbedrijven, verwelkomt de suggestie van de Raad voor verkeer en waterstaat. Een woordvoerder stelt dat dit een impuls kan vormen om met behulp van het bedrijfsleven snel aan de slag te gaan met de aanleg van betaalstroken.