Groot aantal huwelijken, maar trouwen is niet `in'

Vorig jaar zijn 89.000 huwelijken gesloten, het grootste aantal sinds 1992. Het was het vierde achtereenvolgende jaar dat het aantal huwelijkssluitingen toenam. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit betekent niet dat trouwen weer `in' raakt. Per generatie neemt het aantal mensen dat uiteindelijk trouwt nog steeds af.

Van de babyboomers uit de tweede helft van de jaren veertig is uiteindelijk 93 procent getrouwd, van de generatie die dertig jaar later is geboren verwacht 77 procent te trouwen. In de praktijk zal dat percentage waarschijnlijk nog lager uitvallen, zegt CBS-demograaf Jan Latten, ,,omdat jeugddromen niet altijd uitkomen''.

Het gestegen aantal huwelijken is het resultaat van enkele volkomen verschillende ontwikkelingen. Sommige leiden tot meer, andere tot minder huwelijken. Terwijl het aantal huwelijken op langere termijn afneemt doordat per generatie een kleiner deel trouwt, zijn er wel meer gescheiden mensen die opnieuw in het huwelijk treden. Tegenwoordig is ongeveer een kwart van alle huwelijken een tweede huwelijk. Bovendien neemt de omvang van de bevolking toe. Al met al neemt het aantal eerste huwelijken per duizend ongehuwde mannen sinds 1970 gestaag af.

Nederlanders trouwen op steeds latere leeftijd. De modale bruidegom is nu begin dertig, de modale bruid eind twintig. Vanaf het begin van de jaren zeventig is het aantal geboorten snel gedaald (dit wordt wel de `pilknik' genoemd), zodat daardoor het aantal mensen in de `trouwleeftijd' de komende jaren zal afnemen.

Een daaraan tegengesteld effect heeft de groei van het aantal allochtonen. Met name Turken en Marokkanen hebben een traditioneler huwelijkspatroon dan Nederlanders: ongehuwd samenwonen komt bij hen nog nauwelijks voor. In de grote steden zal binnenkort de helft van het aantal huwelijken allochtonen betreffen.

Tenslotte is sprake van een conjunctureel effect. Als het economisch goed gaat en het consumentenvertrouwen hoog is, zijn mensen meer geneigd kinderen te nemen. En kinderen vormen tegenwoordig voor velen de belangrijkste reden om te trouwen. Dit speelt de laatste jaren zeker een rol. Het aantal geboorten is nu ook hoog.