Garantie voor lening verwerker van afval

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen garant staan voor een lening van 15 miljoen gulden aan de provinciale afvalverwerker PROAV in Dordrecht. Provinciale Staten stellen hun instemming voor de steun afhankelijk van meer informatie over de risico's die de provincie, die eerder miljoenen guldens verloor in de zogenoemde Ceteco-affaire, in deze zaak loopt. Volgende week zal de provincie naar verwachting een besluit nemen.

De steun voor PROAV is volgens gedeputeerde M. Norder hard nodig omdat het bedrijf in liquiditeitsproblemen verkeert. Die problemen zijn ontstaan doordat het aanbod dat ter storting wordt aangeboden de afgelopen maanden met enkele tientallen procenten is teruggelopen. Volgens Norder is de daling een gevolg van een verhoging van het storttarief met ongeveer 75 gulden per ton. De verhoging is bedoeld als stimulans voor hergebruik van met name bouw- en sloopafval. Veel bedrijven zien daarom af van storting van het afval bij PROAV.

Tevens heeft de provincie Zuid-Holland eerder besloten brandbaar bedrijfsafval niet langer op te slaan op de derde Merwedehaven in Dordrecht, om daarmee tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden die klagen over stank. Het gaat volgens gedeputeerde Norder om een klein deel van het totale aanbod aan bedrijfsafval, maar veel bedrijven zien toch af van het aanbieden van hun totale hoeveelheid afval aan de Zuid-Hollandse afvalverwerker.

De provincie Zuid-Holland wil garant staan voor 15 miljoen gulden ,,om PROAV de lente door te helpen', aldus Norder. In de komende maanden zoekt de provincie naar een ,,herpositionering' van het bedrijf, vermoedelijk verkoop. De provincie heeft een `pettenprobleem', omdat het enerzijds eigenaar is van PROAV maar anderzijds ook vergunningen aan het bedrijf verleent en optreedt als handhaver van de milieuwetten. Dat moet anders. Volgens Norder bestaat er ,,ruime belangstelling' in de markt voor een overname van of samenwerking met PROAV. ,,Met de solvabiliteit van het bedrijf zit het goed. Het is een gezond bedrijf,' aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde.

PROAV houdt zich vooral bezig met composteren van afval, het bergen van afval op de derde Merwedehaven in Dordrecht en het halen van energie uit afval. Ook beschikt PROAV over een transportsysteem voor afval en houdt het bedrijf zich bezig met de inkoop en afzet van afvalstromen. In de toekomst wil PROAV zich vooral richten op het halen van energie uit afval.