Expert studeert op zaak-Bouterse

Het gerechtshof in Amsterdam heeft prof. C. Dugard bereid gevonden nader onderzoek te verrichten naar een mogelijke vervolging in Nederland van de voormalige Surinaamse legerleider D. Bouterse vanwege de `decembermoorden'. Dugard gaat zich onder meer buigen over de vraag of een Nederlandse rechter met een eventuele vervolging kan en moet worden belast.

Het Amsterdamse hof noemde twee weken geleden een vervolging van Bouterse vanwege zijn aandeel bij de decembermoorden in 1982 in Nederland ,,opportuun'. Voordat de rechters een beslissing nemen, willen zij echter nog een aantal vragen beantwoord zien die verband houden met het volkenrechtelijk gewoonterecht. Een van die vragen is of een Nederlandse rechter hiermee kan worden belast.

Dugard is sinds anderhalf jaar hoogleraar aan de Leidse universiteit en afkomstig uit Zuid Afrika. Hij geniet wereldwijde autoriteit op het gebied van het internationaal- en volkenrecht. Een woordvoerder van het gerechtshof zei vanmorgen te verwachten dat het advies van Dugard ,,rond de zomer' gereed kan zijn.

De raadsman van de nabestaanden van de decembermoorden die de procedure hebben aangespannen reageert positief op de benoeming van Dugard. ,,Deze man heeft groot gezag en dat is voor het draagvlak van de beslissing heel goed', aldus mr. J. Pen.

Dugard zal niet alleen onderzoeken of een Nederlandse rechter tot vervolging kan overgaan, maar ook of de decembermoorden moeten worden beschouwd als foltering, misdrijf tegen de menselijkheid of een oorlogsmisdrijf. Tevens zal worden bekeken of het voor een vervolging van belang is dat een van de slachtoffers, de journalist F. Wijngaarde, de Nederlandse nationaliteit had.

Bij de decembermoorden, gepleegd in de nacht van 8 op 9 december 1992, kwamen vijftien prominente critici van het toenmalige militare bewind om het leven. Zij werden door militairen standrechtelijk geëxecuteerd in Paramaribo.

De toenmalige bevelhebber Bouterse heeft zijn betrokkenheid bij de moorden toegegeven. Volgens de officiële lezing was er sprake van het neerslaan van een coup. De zaak is door de Surinaamse regering nooit onderzocht. Bouterse is momenteel politiek actief in de NDP en wordt als een van de presidentskandidaten genoemd na de aanstaande Assembleeverkiezingen in mei van dit jaar.