Conservatief VNU investeert matig in Internet

VNU kondigde gisteren aan dit jaar 75 miljoen euro te investeren in Internet-producten, drie keer zo veel als in 1999, maar minder dan andere uitgevers. Internet-dochter Job World krijgt mogelijk een eigen beursnotering.

Scheidend bestuursvoorzitter Joep Brentjens trad gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers van uitgever VNU alleen nog op als ceremoniemeester. Zijn opvolger Rob van den Bergh, die over precies een maand het roer overneemt, voerde het woord. Van den Bergh is naar eigen zeggen klaar om VNU de 21ste eeuw binnen te loodsen. ,,Wij zijn een oergezond bedrijf.'

Beleggers reageerden gisteren negatief op de jaarcijfers van VNU, die een lichte winstdaling lieten zien. Het fonds leverde op de Amsterdamse beurs 10,85 euro in op 62,65 euro, een teruggang met een kleine 15 procent. Vanochtend werd aan dat verlies nog bijna 2 procent toegevoegd.

VNU kwam gisteren niet, net als andere uitgevers eerder deden, met een grootscheeps investeringsprogramma voor het opzetten van nieuwe producten en diensten op Internet. Van den Bergh vindt 75 miljoen euro voor het jaar 2000 – drie keer zo veel als vorig jaar – genoeg. ,,Wij zijn een conservatief bedrijf', aldus Van den Bergh. ,,We moeten dat Internet niet overdrijven. Wat we gisteren en eergisteren al deden zijn nog steeds onze belangrijkste activiteiten.'

Hij doelt daarmee op de telefoonboeken, tijdschriften en databanken waar VNU zijn omzet mee genereert. Uit Internet haalde VNU vorig jaar 15 miljoen euro aan inkomsten, een fractie van de 2,8 miljard euro die het concern als geheel omzet. Voor 2000 verwacht VNU een verdrievoudiging van die omzet, maar daar staan nog altijd veel hogere investeringen in Internet-producten tegenover. Mede door die investeringen komt het resultaat dit jaar naar verwachting niet boven dat van 1999 uit, zo liet de uitgever gisteren weten.

VNU gaat volgens Van den Bergh ,,selectief' om met investeringen op het wereldwijde web. ,,We richten onze aandacht op een paar grote projecten. Niet iedereen bij VNU kan zomaar zijn eigen website bouwen.' Van den Bergh is niet van plan lukraak te investeren in Internet-projecten. ,,We kijken daar heel kritisch naar, we kunnen iedere gulden immers maar één keer uitgeven.'

Van de 75 miljoen gulden die VNU in 2000 uittrekt voor Internet-investeringen gaat 30 miljoen naar de websites VNUnet.com – een website gericht op werknemers in de automatiseringssector – en de vacaturesite Job World. Zo'n 15 miljoen gaat naar de websites die zijn gekoppeld aan de publiekstijdschriften van VNU, zoals VrouwOnline.nl (een website voor vrouwen die leunt op de Libelle en de Margriet), de woonsite VTwonen.nl en de jongerenwebsite Wazzup.nl.

De overige investeringen gaan naar de Gouden Gids op Internet (10 tot 12 miljoen euro) en de websites van vaktijdschriften in de Verenigde Staten. Tot die laatste categorie behoren onder meer de elektronische versies van Billboard (muziek), Adweek (reclame) en The Hollywood Reporter (showbiz), die volgens VNU al winstgevend zijn.

VNU overweegt om de vacaturesite Job World, die VNU in zes landen exploiteert – met Intermediair Online als Nederlandse equivalent – zelfstandig naar de beurs te brengen. VNU hoopt op die manier de concurrentie bij te kunnen benen. Internet-bedrijven zijn op de beurs zo populair, dat ze op grond van hun beurswaarde gemakkelijk andere bedrijven kunnen overnemen. ,,Wij willen dezelfde slagkracht krijgen', aldus Van den Bergh, die over vier maanden een definitieve beslissing over de beursgang van Job World wil nemen.

Om betrokken te blijven bij de snelle ontwikkelingen op Internet, heeft VNU besloten enige tientallen miljoenen te steken in twee investeringsmaatschappijen die startende mediabedrijven op Internet financieren. VNU doet dat om hier en daar wat ,,zaaigoed' uit te strooien, in de hoop succesvolle Internet-bedrijfjes binnen te halen.

Of er ook ooit geoogst kan worden weet de uitgever niet. Voorzichtigheidshalve heeft het concern in 1999 alvast een voorziening getroffen van enkele miljoenen, voor het geval het risicokapitaal verloren gaat. VNU blijft immers een conservatief bedrijf.