Burger twijfelt aan belastingvoordelen

Burgers staan sceptisch tegenover het nieuwe belastingplan. Hoewel het kabinet heeft berekend dat alle inkomensgroepen erop vooruitgaan wanneer het plan in 2001 wordt ingevoerd, gelooft slechts 10 procent erop vooruit te gaan. Uit een Nipo-onderzoek in opdracht van Amev onder 384 huishoudens blijkt dat 21 procent denkt juist slechter af te zijn. En 30 procent denkt dat het netto-inkomen gelijk zal blijven. Overigens heeft het grootste deel, 38 procent, nog geen idee wat de gevolgen van het nieuwe plan zijn.

Het kabinet trekt 6 miljard gulden uit aan lastenverlichting om de belofte dat niemand erop achteruit gaat, gestand te kunnen doen. Maar dat mag niet baten. Vooral jongeren en 50-plussers geloven niet in een werkelijke belastingverlaging; slechts 6 respectievelijk 8 procent van die groepen denkt erop vooruit te gaan. Het ministerie van Financiën laat weten teleurgesteld te zijn door de uitslag van het onderzoek. Er komt een voorlichtingscampagne. (ANP)