Boete cementkartel fors verlaagd

Het Europese Hof in Luxemburg heeft een boete voor de cementindustrie van 250 miljoen euro (550 miljoen gulden) verlaagd met bijna 140 miljoen euro. De Europese Commissie had de boete wegens kartelvorming in 1994 opgelegd aan 42 bedrijven en ondernemersverenigingen. Het Hof motiveert zijn uitspraak door te wijzen op procedurefouten die door de Europese Commissie zijn gemaakt. Bovendien vindt het dat van zeven bedrijven, waaronder het Nederlandse ENCI, niet bewezen is dat ze hebben deelgenomen aan de kartelafspraken. Hoge vertegenwoordigers van de Europese cementindustrie spraken in januari 1983 af dat zij elkaars markten zouden eerbiedigen. Volgens de Europese mededingingsregels zijn dergelijke afspraken verboden. De 42 bedrijven en organisaties gingen in beroep tegen de boete die de commissie hen had opgelegd. (ANP)