Bekeerd tot waterbeheer

Prins Willem-Alexander opent morgenochtend het Tweede Wereld Water Forum in Den Haag. Hij is dan ook voorzitter.

Na bijna twee jaar `droogzwemmen' in de watersector, wordt het de komende dagen menens voor kroonprins Willem-Alexander. Op het Tweede Wereld Water Forum in Den Haag, een massaal evenement met duizenden deelnemers uit meer dan honderd landen, zal hij als voorzitter optreden. Op zijn schouders rust de taak om namens het hele forum verslag uit te brengen bij de deelnemende ministers, wanneer die maandag de prangendste internationale waterproblemen met elkaar bespreken.

Tijdens een gesprek met journalisten op zijn werkadres aan het Noordeinde in Den Haag blijkt de prins goed voorbereid te zijn op dit karwei. In antwoord op vragen goochelt hij ontspannen met getallen en bedragen en schakelt hij van waterproblemen op de Hoogvlakte van Golan over op ontziltingstechnieken die hij onlangs in Namibië leerde kennen. Goedkeurend luisteren enkele deskundige adviseurs aan zijn zijde toe.

,,We zitten niet op het juiste spoor', stelt Willem-Alexander vast. Als er niet spoedig stappen worden ondernomen, koerst de wereld af op ernstige watercrises, wellicht zelfs op oorlogen. Boven alles is een integrale aanpak vereist, waarbij niet langs elkaar heen wordt gewerkt. Als een volleerd diplomaat probeert hij vervolgens de verwachtingen omtrent het Haagse waterforum wat te temperen. Revolutionaire veranderingen vallen er niet direct van te verwachten, hopelijk wel een groeiend bewustzijn van de ernst. ,,Voor mij is het al een succes als over 40 jaar wordt gezegd: in Den Haag is het proces begonnen.'

Het is duidelijk, Willem-Alexander voelt zich in zijn element. ,,Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad', zegt hij over zijn besluit van ruim twee jaar geleden om zich toe te leggen op het waterbeheer. Helemaal vanzelf kwam die bekering niet. Toen zijn vader, prins Claus, hem deze stap suggereerde, had hij in eerste instantie afwijzend gereageerd. ,,Maar na even nadenken moest je voor de zoveelste keer maar weer eens toegeven dat je vader gelijk had', erkent de kroonprins glimlachend.

Het is niet de enige keer tijdens dit gesprek dat hij naar zijn ouders verwijst. Zo laat Willem-Alexander weten dat in zijn jeugd ook ten paleize altijd spaarzaamheid met water is aangemoedigd, bijvoorbeeld door de kraan niet open te laten tijdens het tandenpoetsen. ,,Dat is er gewoon ingeslagen bij ons. Figuurlijk gesproken dan, voor iemand wordt beschuldigd van kindermishandeling.'

De prins heeft zelf actief meegewerkt aan de voorbereidingen voor het Wereld Water Forum. Zo had hij zitting in de World Commission on Water for the 21st Century, die een gezamenlijke visie op de mondiale waterproblematiek moest zien te formuleren. Bovendien is hij beschermheer van het Global Water Partnership, dat in 1996 werd opgericht door onder meer de Wereldbank en de Verenigde Naties. Verder is hij in Nederland sinds november 1998 lid van de Commissie Integraal Waterbeheer.

Op de vraag of hij als voorzitter van koninklijken bloede niet erg in een keurslijf zit op het forum, antwoordt hij zonder aarzelen: ,,Mijn positie heeft beperkingen.' Om er onmiddellijk aan toe te voegen dat hij zijn hele leven al heeft moeten leven met het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Heeft u er wel goed aan gedaan een terrein als waterbeheer te kiezen, wil een van de journalisten nog weten. Zitten daar niet veel valkuilen in? ,,Het hele leven zit vol valkuilen', riposteert de kroonprins lachend.