Armeens gezin op stel en sprong het land uitgezet

Justitie heeft een Armeens gezin van vier personen het land uitgezet zonder hen in de gelegenheid te stellen een bezwaarschrift in te dienen. De man is bij aankomst in Armenië opgepakt en vooralsnog spoorloos. De advocaat van het gezin gaat bij de rechter eisen dat de Nederlandse overheid de familie repatrieert.

Ruim twee weken geleden hoorde het gezin van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat hun tweede aanvraag voor verblijf als vluchteling was afgewezen. Zij konden wel beroep aantekenen tegen dit besluit. Nog dezelfde dag werd het gezin bestaande uit een 26-jarige man, zijn 27-jarige vrouw en hun twee jonge kinderen, echter onder begeleiding van de marechaussee op het vliegtuig naar Armenië gezet.

Volgens de advocaat van het Armeense gezin, mr. F. King, is de man direct bij aankomst op het vliegveld opgepakt door de Armeense veiligheidsdienst. ,,Het is onduidelijk waar hij nu is.''

Het gezin verbleef ruim vijf jaar in Nederland. Hun eerste aanvraag werd herhaaldelijk afgewezen, zowel door de IND als door de rechter. Eind vorig jaar werden zij echter in de gelegenheid gesteld een tweede aanvraag in te dienen, omdat er `nieuwe feiten' zouden zijn. De man had een brief van het Armeense ministerie van Binnenlandse Zaken waarin staat dat hem wegens dienstweigering in Armenië de doodstraf boven het hoofd hangt. De behandeling van de nieuwe aanvraag mocht de familie in Nederland afwachten, zei de IND tijdens een zitting.

Eind februari besliste de IND dat de ,,authenticiteit van de brief volstrekt twijfelachtig is'' en dat volgens een ambtsbericht van Buitenlandse Zaken Armenië weinig werkt maakt van de vervolging van dienstweigeraars. Om deze reden werd de tweede aanvraag afgewezen.

Volgens advocaat King is het onterecht dat de familie direct is uitgezet. ,,De IND heeft toegezegd dat de familie de procedure in Nederland kon afwachten. Er is hun geen tijd gegund bezwaar aan te tekenen. En door hun uitzetting zijn zij niet in de gelegenheid gesteld de nieuwe aanvraag toe te lichten. Die mogelijkheid behoren zij wel te krijgen.''

Justitie wil de zitting over eventuele repatriatie van het gezin afwachten en tot die tijd niet reageren. De zaak dient op 24 maart bij de Vreemdelingenkamer in Haarlem.