Wachtgeld voor Peper

Peper heeft twee jaar lang recht op wachtgeld. In het eerste jaar na zijn aftreden krijgt hij tachtig procent van zijn ministerssalaris (totaal 17.988 gulden per maand) en het daarop volgende jaar ontvangt hij zeventig procent. Dit is de wachtgeldregeling die wordt toegepast bij `politieke ambtsdragers', zoals ministers, staatssecretarissen en parlementariërs.

Ambtsdragers die korter dan drie maanden in functie zijn geweest hebben recht op een half jaar wachtgeld. Wie die langer dan drie jaar een politiek ambt bekleedde heeft recht op drie tot maximaal zes jaar wachtgeld. Peper is bijna twee jaar minister geweest.

Het wachtgeld is gebaseerd op het `kale salaris' van de ambtsdrager. Onkostenvergoedingen vallen hierbuiten. De dienstauto van Peper staat volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken nu ,,gewoon hier in de garage''.