VNU: geen winstgroei in 2000

VNU heeft de nettowinst vorig jaar met 2 procent zien dalen tot 245 miljoen euro (539 miljoen gulden). Wegener Arcade daarentegen behaalde een winstgroei van 2,7 procent tot 88,2 miljoen gulden. Beide uitgevers maakten vanmorgen de resultaten over 1999 bekend.

De winstdaling van VNU is het gevolg van buitengewone resultaten in 1998 en 1999. Twee jaar geleden haalde het concern nog een eenmalige boekwinst van 18 miljoen euro bij dochter World Directories (uitgever van de Gouden Gids), terwijl de uitgever in 1999 een eenmalig verlies van enkele miljoenen moest afboeken op een belang in twee investeringsmaatschappijen die startende Internetbedrijven financieren.

Afgezien van de buitengewone resultaten steeg de nettowinst van VNU met 6 procent tot 247 miljoen euro. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering steeg met 17 procent tot 531 miljoen euro. De omzet groeide ruim 15 procent tot 2,8 miljard euro.

In de nettowinst van Wegener zijn buitengewone resultaten verwerkt uit de verkoop van de Arcade Muziekgroep en het belang van 12,5 procent dat Wegener had in de uitgever van het Nieuwsblad van het Noorden, NDC. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering steeg 16,8 procent tot 148,4 miljoen gulden.

De resultaten van de op 1 oktober vorig jaar gekochte VNU Dagbladen zijn nog niet in de cijfers van Wegener opgenomen. De VNU-kranten (exclusief Dagblad de Limburger, dat aan de Telegraaf wordt verkocht) behaalden vorig jaar een omzet van bijna 670 miljoen gulden.

Ondanks een verdubbeling van de omzet uit de direct-marketingactiviteiten (282 miljoen gulden) steeg de omzet van Wegener als geheel slechts met 1,5 procent tot 1,57 miljoen gulden. Dit komt vooral door de verkoop van onderdelen van de Arcade Muziekgroep en de overdracht van drukkerijen. De krantenuitgeverijen van Wegener zetten 927 miljoen gulden om, 5,6 procent meer dan in 1998.

VNU haalde het afgelopen jaren goede resultaten bij de divisies publiekstijdschriften (Margriet, Nieuwe Revu), telefoongidsen en educatieve uitgaven. VNU Bedrijfsinformatie in Europa (Intermediair, Computable) boekte een lager resultaat als gevolg van een aanzienlijke daling van de omzet uit personeelsadvertenties en hoge investeringen in producten en diensten op Internet. De omzet uit de Verenigde Staten steeg met 44 procent tot 863 miljoen euro, goeddeels als gevolg van de overname in november `99 van het Amerikaanse kijkcijfersinstituut Nielsen Media Research.

Het afgelopen jaar investeerde VNU 28 miljoen euro in Internet (75 miljoen euro in 2000). Daar stond een omzet tegenover van 15 miljoen euro. In 2000 zullen Internetinvesteringen er mede voor zorgen dat de winst niet boven die van vorig jaar uitkomt.

De winst wordt eveneens negatief beïnvloed door een lening van 3 miljard dollar die VNU heeft afgesloten om de overname van Nielsen Media Research te financieren.

VNU heeft de opbrengst van een aandelenemissie (985 miljoen euro) en de verkoop van de regionale kranten aan Wegener (ruim 800 miljoen euro) inmiddels gebruikt om een deel van die lening af te lossen.

Wegener verwacht dat de omzet dit jaar zal toenemen tot ongeveer 2,2 miljard gulden, als gevolg van de overname van de regionale kranten van VNU en aanhoudende groei van de direct-marketingsector. Het concern wil zich het komende jaar toeleggen op het verder uitbouwen van de Internetactiviteiten.