Strijd om schuttingen

De gemeente Utrecht gaat optreden tegen gezinnen, die in de nieuwe wijk Leidsche Rijn tegen de regels schuttingen in hun tuintjes hebben geplaatst. De toepassing van die regels blijkt ingewikkeld.

Een man knipt met een heggenschaar een buxusboom in de vorm van een vriendelijke kip. Hij ergert zich aan zijn buurman die met een kettingzaag bezig is een struik het aanzien te geven van een agressieve vos. `Heb je wel eens gedacht aan een schutting van Intratuin?' vraagt een stem.

De tv-commercial is wellicht goed bekeken in de wijk Langerak van de nieuwe Vinexlokatie Leidsche Rijn te Utrecht. Een duizendtal (eerste) bewoners, net begonnen met het inrichten van zijn tuinen, bouwt daar naar hartelust schuttingen om de eigen privacy te waarborgen.

,,Die houten erfafscheidingen geven een heel rommelig aanzien, omdat de bewoners allerlei verschillende soorten schuttingen bouwen', zegt woordvoerder Akke Holsteijn van de gemeente Utrecht. Ze zegt dat dit ,,zeer ten koste gaat' van het beeld dat de stedenbouwkundigen voor ogen hadden in Langerak. ,,De openheid, het groen en de lucht worden bedreigd.' Sommige wijkbewoners plaatsen de afscheidingen – zonder daarvoor een vergunning te vragen – te ver van hun woning, niet zelden maken ze de schuttingen ook te hoog. Het kan leiden tot burenruzies die – zo klaagt de Utrechtse rechter Natasja Gehlen in het Nederlands Juristenblad van 14 januari – al te vaak voor de rechtbank moeten worden uitgevochten.

Leen de Wit van het Wijkbureau Leidsche Rijn heeft van de afdeling Bouwbeheer van de gemeente vernomen dat bij veel bewoners ,,onduidelijkheden en misverstanden' bestaan over de toepasssing van de erfafscheidingen in zijn buurt. Hij weet wel waarom. ,,Langerak is stedenbouwkundig een heel bijzonder deel van Leidsche Rijn. Soms is het niet te zien of een tuin een voortuin of een achtertuin is. Juridisch gezien maakt dat groot verschil, als het om de regelgeving voor schuttingen gaat', legt De Wit uit.

,,Veel bewoners beleven hun voortuin als hun achtertuin en handelen daar verder ook naar, waardoor er van enige rommeligheid sprake is. Nee, van echte wildgroei mag je niet spreken'

In een folder maakt de gemeente Utrecht de bewoners van Leidschen Rijn duidelijk wat wél en niet mag. De belangrijkste regel, zo schrijft ze, is dat ,,situaties waar tuinen grenzen aan de openbare weg álle afscheidingen hoger dan één meter vergunningsplichtig zijn'. Omdat veel woningen zowel vóór als achter aan de openbare weg grenzen, zal menige schutting moeten worden afgebroken.

Om het leed te verzachten heeft de gemeente besloten voor Leidsche Rijn in sommige gevallen een uitzondering te maken op de regels. Een daarvan betreft bewoners met een tuin die slechts aan één kant aan de openbare weg grenst. ,,Daar mag u direct tegen de woning aan, op de eigendomsgrens met de kavel naast uw woning, een scherm plaatsen van maximaal 2 x 2 meter (type uitvoering vrije keuze)'.