Oxford Dictionary online

Het Britse Oxford Dictionary heeft zijn hele Engelse woordenboek integraal op Internet gezet. In boekvorm telt het woordenboek 20 delen. De 60 miljoen woorden zijn te raadplegen op www.oed.com. In de Internet-editie zijn 9000 nieuwe woorden opgenomen, waaronder `mad-cow disease' en `body-piercing'.