Kamer: wet kroongetuige is te vaag

De Tweede Kamer vindt het wetsvoorstel dat `deals' tussen kroongetuigen en justitie moet regelen veel te vaag. Dat bleek gisteren bij het begin van het debat daarover met minister Korthals (Justitie).

Het gaat hierbij om wijzigingen van zowel het Wetboek van strafrecht als het Wetboek van strafvordering. De Kamer vindt het nodig dat veel preciezer in de wet wordt vastgelegd welke overeenkomsten het openbaar ministerie (OM) met criminelen mag sluiten, maar acht het zo mogelijk nog belangrijker dat duidelijk wordt wat het OM in geen geval mag. Het wetsvoorstel regelt vooral veel niet, constateert Kamerlid Kalsbeek (PvdA). ,,Het is te hap-snap.''

Dan nog blijft er twijfel over de vraag of de nieuwe wet wel zou helpen bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad, zo stelde onder anderen Halsema (GroenLinks). De Kamer vindt dat áls er deals worden gesloten, die wel zeer nauwkeurig op papier moeten worden gezet in de vorm van een proces-verbaal.

Bedoeling van de nieuwe wet is dat het formeel mogelijk wordt gemaakt om `boeven met boeven te vangen'. Het gaat daarbij om de aanpak van de georganiseerde misdaad. Door met een `kleine' verdachte uit dat netwerk overeen te komen dat hij tegen `groten' gaat getuigen, zouden bendes kunnen worden opgerold. Als tegenprestatie zou de officier van justitie dan ter zitting een derde van de straf – cel of boete – eisen. Het mag er echter nooit op neer komen dat de kroongetuige door de officier strafrechtelijk `onschendbaar' wordt verklaard. Bovendien is het toch aan de zittingsrechter om te bepalen welke straf hij oplegt.

Het wetsvoorstel is een rechtstreeks voortvloeisel van de IRT-affaire en de daarop volgende parlementaire enquête opsporingsmethoden. Eén van de aanbevelingen van de commissie die de enquête hield was het strikt wettelijk regelen van `deals met criminelen'.

In juridische kring is recentelijk forse kritiek op het wetsontwerp geuit. Doordat topcriminelen de kans lopen te worden `verlinkt' zal het ook nodig blijken rechtszaken te gaan houden `op marineterreinen of in bunkers', zo luidt de vrees bij advocaten.

Woordvoerder Dittrich (D66) wees er gisteren op dat alleen vorig jaar al door het OM ten minste negen `deals' met criminelen zijn gesloten. Dat eenduidige wetgeving noodzakelijk is en het afgelopen moet zijn met deals met criminelen die voor velerlei uitleg vatbaar zijn, is volgens CDA-woordvoerder Van de Camp maandag nog bewezen met `het gedonder' rond de predeal met topcrimineel Mink K. Minister Korthals antwoordt de Kamer vandaag.