Borst wil straf voor inefficiënte ziekenhuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet er op toezien dat ziekenhuizen hun hulpverlening beter organiseren. Met name medisch specialisten moeten beter samenwerken. Daardoor worden de wachttijden en wachtlijsten fors korter. Doen ziekenhuizen of specialisten dit niet of onvoldoende, dan kan de Inspectie maatregelen nemen en bijvoorbeeld naar de tuchtrechter stappen. Bovendien krijgen deze ziekenhuizen geen extra geld meer voor het wegwerken van de wachtlijsten.

Dit heeft minister Borst (Volksgezondheid) vandaag gezegd tijdens een symposium waarop de resultaten werden gepresenteerd van een experiment met een andere organisatie van de hulpverlening in het ziekenhuis. Uit dit experiment in zeven ziekenhuizen blijkt onder meer dat betere samenwerking tussen specialisten leidt tot aanzienlijke verkorting van de wachttijden en tot veel kortere wachtlijsten. Ook resulteert snellere hulpverlening bijvoorbeeld in aanzienlijk minder voetamputaties bij diabetespatiënten. De minister wil dat ook andere ziekenhuizen op deze manier gaan werken.

Borst denkt erover een eerder dreigement uit te voeren om ziekenhuizen die onvoldoende doen aan het beperken van wachttijden en wachtlijsten geen geld meer te geven uit het zogenoemde wachtlijstfonds. De minister had deze voorwaarde al in 1997 verbonden aan uitkeringen uit dat fonds, maar ze heeft die tot dusver niet toegepast. Dit komt ook doordat – anders dan Borst de Tweede Kamer toezegde – ziekenhuizen die de registratie van wachtlijstgegevens niet op orde hebben toch extra geld kregen. Eind vorig jaar bleek een fors deel van de ziekenhuizen nog steeds niet het voorgeschreven systeem te gebruiken.

De minister weigert de ziekenhuizen ook meer geld te geven voor het wegwerken van de wachtlijsten bovenop de 120 miljoen gulden per jaar die ze daarvoor al extra krijgen. De ziekenhuizen willen nog eens vijftig miljoen gulden daarvoor. In 1998 zeiden onder meer de ziekenhuizen dat vijf jaar lang 120 miljoen gulden extra nodig was om de wachtlijsten en wachttijden tot een aanvaardbaar niveau terug te kunnen dringen. Maar volgens de ziekenhuizen is nu veel meer nodig omdat ze een groot deel van die 120 miljoen nodig hebben om de gevolgen van andere maatregelen ongedaan te maken.

Op 1 oktober zouden er op de wachtlijsten van de ziekenhuizen 146.700 mensen staan, zo blijkt uit de enquête die het onderzoeksinstituut NZi twee keer per jaar houdt. Ruim 90.000 daarvan zouden langer dan een maand wachten, iets meer dan in maart 1999. Het NZi noemt de cijfers redelijk betrouwbaar, al laat de registratie van veel ziekenhuizen nog te wensen over.

WACHTTIJDEN: pagina 3