Armeense gelovigen slaags over samenstelling kerkbestuur

Ruzie over het kerkbestuur van de Armeense kerk in Almelo vormde de achtergrond van enkele vechtpartijen, deze week, onder gelovigen.

De gelovigen van de Armeense kerk in Almelo zijn zo verdeeld dat ze elkaar met loden pijpen, stokken en stenen te lijf gaan om hun gelijk te halen. Maar het is een kerkstrijd zonder religieuze achtergrond: er is – slechts – grote verdeeldheid over het bestuur van de kerk.

De afgelopen dagen ging het mis. Eerst zondag tijdens een ledenvergadering in Hengelo, en maandag in de Almelose wijk Windmolenbroek, waar verschillende Armeense gezinnen wonen. Er ontstonden grote vechtpartijen, waarbij mensen gewond raakten en waarbij de politie met tientallen mensen moest ingrijpen om de rust te herstellen.

Z. Asikian weet wel hoe het zo ver kon komen. Hij is al jaren een tevreden kerklid, maar kreeg medio vorig jaar naar eigen zeggen genoeg van het ,,eigenzinnige optreden van het bestuur''. ,,Ik wil rechtvaardigheid in Almelo. Tegen de statuten in blijft het bestuur maar zitten. Het is niet democratisch en is alleen maar uit op eigen macht en gezag.'' Met een aantal anderen organiseerde hij in augustus een ledenvergadering, waar vijftig (van de 1.074) leden kwamen opdagen. Er werd een nieuw bestuur gekozen, waarvan Asikian secretaris werd. Maar het zittende bestuur pikte dat niet, wat tot grote onrust leidde. Na veel onderhandelingen werd besloten een ledenvergadering te organiseren op 12 december, waar de gelovigen zelf een keuze zouden kunnen maken.

Er werd een bestuur gekozen, dat letterlijk bestond uit de zonen van het oude bestuur. Die verkiezingen waren onreglementair, zegt Asikian, nu ex-secretaris. ,,Ze hebben geknoeid met de stembriefjes. Er waren bijvoorbeeld 187 meer stemmen uitgebracht dan dat er leden getekend hebben.'' Geen sprake van, zegt bestuursvoorzitter O.Gelici. ,,Asikian en de zijnen waren er zelf bij: ze hebben zelf de boel gecontroleerd en met ons afgesproken dat de mensen die al lang lid en bekend zijn, de ledenlijst niet hoefden te tekenen.''

Ook het nieuwe bestuur slaagde er niet in de rust te herstellen. Asikian en de zijnen bleven zich verzetten en wilden een nieuwe ledenvergadering, afgelopen zondag, om opnieuw een bestuur te kunnen kiezen. Via een kort geding vorige week probeerde het bestuur (tevergeefs, zo bleek) die vergadering te voorkomen. In Hengelo vielen zondag de eerste klappen. Asikian hield er lichte verwondingen in het gezicht aan over. Volgens Gelici kunnen de tegenstanders gewoon niet verkroppen dat het bestuur op 12 december ,,democratisch gekozen is''. ,,Ik begrijp best dat dat zuur voor ze is, maar het is niet anders.'' De aartsbisschop in Parijs heeft per brief op 7 maart zijn vertrouwen in het bestuur uitgesproken. ,,En dat doet hij echt niet zomaar.''

Asikian blijft erbij dat het bestuur op moet stappen. ,,De verkiezingen zijn niet eerlijk verlopen.'' Gelici zal nu voorstellen dat er op 21 mei een nieuwe ledenvergadering wordt belegd. Daar kan iedereen die dat wil dan een motie van wantrouwen indienen, zegt hij. ,,Dat is belangrijk want we moeten weer samen in de kerk kunnen zitten.''