Allochtonen in verslavingszorg

Bijna eenvijfde van alle cliënten in de verslavingszorg is van allochtone afkomst. Het drop-out percentage – het verbreken van contact met de hulpverlening – ligt bij allochtonen iets hoger (zestig procent) dan bij autochtonen (vijftig procent). Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg.