Akkoord over bouwcontracten voor hsl-zuid

. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft overeenstemming bereikt met een tiental bouwbedrijven over de contracten voor de aanleg van de hogesnelheidslijn-zuid. In Brabant wordt een dezer dagen gestart met de bouw.

In totaal is 4,15 miljard gulden met de contracten gemoeid. Dat is iets meer dan aanvankelijk was gepland maar wel binnen de tien procent marge van onzekerheid waarmee rekening was gehouden. Ook over een paar contracten, waavoor Netelenbos het uitgebrachte bod in eerste instantie onvoldoende achtte, is inmiddels een akkoord bereikt.

Het gaat om zeven afzonderlijke contracten voor de zogeheten onderbouw. Het tracé van Amsterdam tot de Belgische grens is opgedeeld in vijf segmenten en daarnaast zijn er contracten voor de tunnel onder het Groene Hart en voor een stuk van de lijn dat aftakt naar Breda. Alleen over het laatste contract moeten de komende maanden de onderhandelingen nog worden afgerond.

Het is nog steeds de bedoeling dat het stuk van de hsl-zuid tussen Antwerpen en Rotterdam medio 2005 in gebruik zal worden genomen. Eind 2005 zal ook het stuk van Rotterdam naar Schiphol gereed zijn. Op 27 maart zal Netelenbos samen met haar Belgische collega Durant het officiële startsein voor de aanleg van de lijn geven.

Op dit moment beloopt de totale begroting voor het project zo'n 8,8 miljard gulden. Afgezien van de contracten voor de onderbouw kostte ook het verwerven van de grond enige miljarden guldens.

Voor elk afzonderlijk contract is een werkmaatschappij opgericht, waarin consortia van bouwbedrijven deelnemen. De deelnemende bedrijven zijn: Ballast Nedam, Boskalis, HBG, Heijmans, NBM-Amstelland, Van Oord ACZ, Strukton, Vermeer, Volker Wessels Stevin en Philpp Holzmann.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwacht nog voor het eind van deze maand de balans te kunnen opmaken over de biedingen die zijn uitgebracht op het contract voor de bovenbouw. Dit gaat onder meer om de aanleg van rails, beveiligingssystemen en de stroomvoorziening. De bedoeling is om dit contract te koppelen aan de exploitatie ervan. Netelenbos hoopt hierover na de zomer overeenstemming te bereiken.