Zweeftrein 1

De commissarissen van de koningin van Groningen, Friesland en Drenthe hebben zich gestort op de zweeftrein (NRC Handelsblad, 9 maart). Die magneettrein zou inderdaad geweldig zijn voor de noordelijke provincies, tenminste als het allemaal waar zou zijn wat de firma Siemens en de heer Bomhoff beweren. Volgens deskundige technici is de zweeftrein-technologie echter nog verre van geschikt voor praktische toepassing. Zie bijvoorbeeld enkele recente artikelen hierover in het blad Scientific American. Nu erin duiken zou een catastrofale fout zijn. De Duitsers hebben dat al ingezien. Ze hebben de geplande aanleg van een zweeftreinbaan van Hamburg naar Berlijn voorlopig afgeblazen. Nu probeert Siemens zijn onvoldragen product hier aan de man te brengen. In Duitsland zitten er blijkbaar nog genoeg technici in de politiek. Hier zijn ze vrijwel geheel verdwenen. In dit tijdperk van grote technologische ontwikkelingen wordt Nederland bestuurd door technologische `nitwits'. Dat kan de Nederlandse belastingbetalers nog wel eens veel geld gaan kosten.

    • Dr.Ir. L.H.J Wachters