`Winst' NS

Vertrekkend bestuursvoorzitter R. den Besten van de Nederlandse Spoorwegen is tevreden over de nettowinst, 258 miljoen gulden, van het jaar 1999 (NRC Handelsblad, 29 februari). De toename van het reizigersvervoer (en dus van de winst) was mogelijk, mede doordat sinds mei 1998 de snelheid en de frequentie van het treinverkeer in Nederland op een fors hoger niveau liggen.

Deze 21ste-eeuwse dienstregeling met 21ste-eeuwse snelheden wordt uitgevoerd met 20ste-eeuwse rammelbakken op een 19de-eeuws spoornet.

Op een fors hoger niveau ligt dan ook, sinds mei 1998, de geluidsoverlast voor omwonenden van het spoor. In Oosterbeek en elders worden normoverschrijdende etmaalwaarden op de gevels gemeten. Schrijft dan niet, in het geval van een wijziging als in 1998, het Besluit Geluidshinder Spoorwegen (1987) geluidssanerende maatregelen (schermen et cetera) voor, volgens het principe `de vervuiler betaalt?' Natuurlijk wel, maar vervuiler NS acht de maatregelen te duur en zichzelf te arm. Liever overtreedt NS dagelijks de wet. Een winst van 258 miljoen gulden voor NS en enig aandeelhouder de staat. Evenzoveel, zelfs veel meer, verlies van gezondheid en woonplezier voor de naaste buren van het spoor.