Vermeend: kinderen bij erfenis ontzien

Kinderen mogen niet de dupe worden van een herziening van de Successiewet. De tarieven voor kinderen die een schenking of een erfenis ontvangen, zullen dan ook niet worden verhoogd.

Dat zei staatssecretaris Vermeend (Financiën) gisteren bij het in ontvangst nemen van het rapport `De warme, de koude en de dode hand' over de Successiewet van de werkgroep-Moltmaker. Moltmaker c.s. stellen voor de belasting op erfenissen en schenkingen aan ouders, neven en nichten te verlagen, maar de tarieven voor kinderen te laten stijgen. Vermeend vindt dat geen goed idee. Hij zou ,,iets willen opofferen'' om de successiebelasting voor kinderen alsnog te verlagen.

Moltmaker moest van Vermeend binnen het tevoren vastgestelde budget van 2,8 miljard gulden blijven, de huidige opbrengst van de successierechten. Daarom kon een vereenvoudiging van het systeem en een verlaging van bepaalde successierechten alleen worden doorgevoerd als er tegelijkertijd voor andere tarieven een verhoging tegenover zou staan.

Ook de bedragen waarvoor de belastingtarieven gaan gelden zijn naar beneden bijgesteld. Dat betekent dat het hoogste belastingtarief voor kinderen al bij een lager bedrag dan in het oude systeem betaald moet gaan worden. In het oude systeem ging het hoogste tarief (27 procent) in bij 1,7 miljoen gulden, Moltmaker wil `zijn' hoogste tarief (30 procent) al in laten gaan bij 200.000 gulden.

Vermeend lijkt nu afstand te nemen van de opdracht dat een aanpassing van de Successiewet niets extra mag kosten. Door andere wijzigingen die Moltmaker voorstelt, verwacht de staatssecretaris minder geld kwijt te raken door een afname van kapitaalvluchten (mensen die hun geld in het buitenland onderbrengen). De extra belastingopbrengsten daarvan, een zogenoemde grondslagverbreding, zouden kunnen worden ingezet voor een verlaging van de tarieven voor kinderen die een schenking of erfenis ontvangen.

De staatssecretaris noemde het rapport overigens ,,goed en degelijk''. De voorstellen voor de wijziging van de successiebelasting voor bedrijven en de versimpeling van de tarieven voor particulieren die Moltmaker voorstaat, worden door Vermeend onderschreven. Vermeend zal binnenkort de voorstellen in het kabinet bespreken.