Samenwerking Beeldinstituut gaat door

De intensieve samenwerking tussen het Filmmuseum in Amsterdam en het op te richten Centrum voor Beeldcultuur in Rotterdam, zoals voorgesteld in de aanbevelingen van bemiddelaar Emile Fallaux, zijn door alle betrokken partijen goedgekeurd.

Na de weigering van het Filmmuseum om deel uit te maken van het Beeldinstituut, volgde de toezegging om wel samen te werken. Volgens de vorige week opgestelde aanbevelingen zullen beide instellingen samenwerken op het gebied van programmering, collectionering, educatieve projecten en distributie van films.

Er zullen geen medewerkers van het Filmmuseum in Rotterdam worden gedetacheerd. De directies van de vier Rotterdamse instellingen die het Beeldinstituut moeten gaan vormen, het projectbureau Las Palmas en het bestuur van het Filmmuseum gaan akkoord met deze vorm van samenwerking.

Hans Schraders, interim-manager van het Filmmuseum: ,,We zijn er heel enthousiast over, in een paar dagen tijd is deze samenwerking op natuurlijke wijze tot stand gekomen.'' Marianne Visbeen van het projectbureau Las Palmas bevestigt dat de aanbevelingen van Fallaux als bijlage zullen worden opgenomen in het beleidsplan van het Beeldinstituut, dat morgen aan het ministerie van OCenW wordt aangeboden en vrijdag aan de pers zal worden gepresenteerd.