Radio op cd

Op 28 februari verscheen er een artikel van Markus Meulmeester over `Radio op cd'. Hierin geeft hij aan dat er een aantal omroepen is dat op aanvraag als service tegen kostprijs kopieën van uitzendingen verstuurt. De gangbare drager daarvoor is cassette, nu is daar cd bijgekomen. VARA, VPRO, RVU en IKON worden in dit artikel genoemd. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat deze omroepen als enige deze diensten verlenen. Dat is niet het geval; ook Teleac/NOT radio levert al jaren een dergelijke service. De dienstverlening gaat zelfs verder. Alle radio-magazines van Teleac/NOT zijn via Internet te beluisteren en van de losse programmaseries zijn uitgebreide varianten (met naast het radiomateriaal veel extra informatie, foto's, links en andere doorverwijzingen) op Internet te vinden. Via de homepage van Teleac/NOT (http://teleacnot.nl) komt de belangstellende gemakkelijk via het aanklikken van `radio on demand' of `educatie online' bij deze service terecht. Maar `gewoon' een programma bestellen kan ook nog steeds.