Potloodventen toegestaan

Wie de aandrang mocht gevoelen om in Italië publiekelijk zijn lid te tonen, kan er na een uitspraak van het Turijnse Hof van Cassatie van uitgaan dat dit is toegestaan. Het getoonde exemplaar moet dan wel van plastic of van rubber zijn. Maar dat mag geen beletsel vormen. Je kunt je trots inmiddels op 36 adressen in Italië laten afgieten.

Het penisvraagstuk speelt al lang in Italië. Het moest eens tot een uitspraak komen. De Opperste Rechters van het Hof van Cassatie van Turijn hebben zich onlangs eendrachtig over de kwestie gebogen. Aanleiding hiertoe was het optreden van vice-questor Alessandro Poerio, adjunct-hoofdcommissaris van politie in Turijn. Poerio had de reputatie zich veel aan het veldwerk in zijn gemeente Turijn te wijden. Zodoende was hij vaak afwezig en nauwelijks bekend bij zijn mannen. Hierdoor rekende een van zijn eigen dienders hem in, terwijl Poerio met zijn gulp open, door een opengedraaid raampje vanuit zijn auto in een chique winkelstraat in Turijn teksten riep naar vrouwelijke passanten in bontjassen als: `Zo'n grote, daar heb je wel trek in hè!' en: `Je warme poezele toef is er klaar voor!' ,,Daaraan toevoegende'', zoals de Turijnse Opperrechters van het Hof van Cassatie schrijven: ,,vulgaire toespelingen op de afmetingen van het object en op de meest uiteenlopende seksuele voorkeuren die hij luidkeels toedichtte aan de voorbijgangsters.''

Vice-questor Alessandro Poerio had gedurende zijn actie een plastic penis van aanzienlijke afmetingen uit zijn gulp bungelen. ,,Zijn observaties aangaande de voorbijgangsters'', schrijven de rechters, ,,betroffen echter in essentie het object. Het tentoonstellen van een fallisch symbool – van plastic en van afmetingen die iedere realiteit uitsluiten – is niet te duiden als een aanslag op de publieke eerbaarheid.''

De Turijnse politieagent, die verbouwereerd zijn arrestant met kunstpenis als zijn eigen baas identificeerde, zette toch moedig zijn aanklacht door. Justitie eiste in hoger beroep tegen Alessandro Poerio twee maanden hechtenis en 6000 gulden boete.

Het Hof van Cassatie verwerpt dat: ,,Er was geen sprake van levend vlees. Modern gesproken kunnen fallussymbolen heden ten dage niet meer als beledigend worden ervaren. Zeker niet als men ze van nabij beschouwt.''

De uitspraak het Hof van Cassatie in Turijn heeft een kleine industrietak gegenereerd die erin voorziet objecten op maat in plastic te gieten. De belangrijkste reclameboodschap gaat naar de ware exhibitionist: zwiep je regenjas open waar je maar wilt, op crèches, kinderpartijtjes en kleuterscholen. Laat hem gerust aan iedereen zien. Maar zorg wel dat je ook een nep-exemplaar bij je hebt. Wij maken hem voor je. En niemand kan jou ooit wat maken. Uitspraak van het Hof van Cassatie.