Mink K: `In het openbaar ontken ik'

Onbedoeld konden journalisten gisteren meeluisteren toen Mink K. achter gesloten deuren een verklaring aflegde.

Een in de perskamer aanwezige advocaat hoort ze het eerst. Flarden van zinnen uit de luidsprekers. Uit de hermetisch gesloten rechtszaal. Het klinkt zachtjes. maar wie goed luisterde kan het gesprek toch volgen. Die luide stem is van rechtbankpresident Bartels. De afgemeten zinnen zijn van officier van justitie Plooy. En dat lichte Amsterdamse accent, dat is Mink K., de veronderstelde topcrimineel.

Alleen K's verdedigers zijn nauwelijks te verstaan. Maar wat geeft dat? Zij hebben al volop gepraat in het openbare gedeelte van de zitting. Mink K. wil alleen spreken als hem de beslotenheid van de rechtzaal wordt gegarandeerd. ,,In een openbare zitting ontken ik het gewoon'', zegt K. tegen rechtbankpresident Bartels. ,,Dan hebben ze het niet uit mijn mond gehoord.''

Dus blijven de deuren dicht. Denken degenen die in de zaal aanwezig zijn. Dus spreekt Mink K. vrijuit, niet wetend dat hij een gehoor heeft van tien, vijftien journalisten.

Mink K. werd in september vorig jaar gearresteerd in verband met de vondst van een wapenarsenaal en een sporttas met 233.700 xtc-pillen in de Amsterdamse Nachtwachtlaan. Maar nee, houdt Mink K. vol: ,,Ik heb geen strafbare feiten gepleegd.'' Hij was gewoon aan het werk voor justitie, suggereert hij: ,,Ik was een informatiepositie aan het opbouwen voor Teeven.'' Dan vertelt Mink K. over zijn afspraak met de Amsterdamse officier van justitie F. Teeven.

Het laatste gesprek met Teeven voerde Mink K. naar eigen zeggen op 2 juli vorig jaar, het volgende stond gepland voor 26 september. Zes weken eerder ,,controleerde'' hij de wapens in de Nachtwachtlaan voor een vriend , zegt hij. Dat melden aan Teeven? Mink K. geeft de indruk dat dit kon wachten tot het gesprek in september.

Officier van justitie Plooy kan zich niet voorstellen dat het om een echte afspraak gaat met Teeven. ,,Er zijn wel gesprekken geweest, maar geen afspraken over wat te doen bij calamiteiten'', aldus Plooy. Een echte informant zou zich volgens hem ook houden aan de richtlijn die het OM daarvoor hanteert: als zich iets belangwekkends voordoet, meteen melden.

,,Wie zes weken wacht alvorens informatie over te dragen, wordt eruit gekegeld als informant'', zegt Plooy. K. antwoordt dat het volgens hem zomaar om ,,een partijtje wapens'' ging. Hij houdt vol dat hij er niet meer dan vijftig heeft gezien, en die hoeveelheid heeft Mink K. ,,niet als een calamiteit ervaren.'' Maar ,,het partijtje'' dat de politie aantrof was veel groter: In de rechtszaal heeft de officier van justitie Plooy de 220 `uitermate specialistische' wapens laten uitstallen. Het aantal van 220 ,,herkent'' K. niet. Van de xtc-pillen wist hij niks. De grote wapenvoorraad en de pillen moeten later in de flat zijn gebracht, aldus K..

De gevonden wapens zijn de reden dat het proces tegen Mink K. en enkele mede-verdachten zich gisteren afspeelde in een extra-beveiligd gebouw van de rechtbank, op een bedrijventerrein in Amsterdam Osdorp. Personen die het proces willen bijwonen, werden één voor één via een sluisdeur binnengelaten. Hun tassen werden door een röntgenapparaat gehaald, zijzelf gefouilleerd.

Als na Mink K.'s verklaring het openbare deel van de zitting opnieuw begint, verneemt persrechter M. van der Vaart dat alle aanwezige journalisten konden meeluisteren. Ze verbleekt. ,,Maar waarom heeft niemand daar onmiddellijk iets van gezegd?''